Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
po GPL-2.0 65% 451 4,405 72
Project website https://github.com/brailcom/speechd/
Mailing list for translators speechd-discuss@nongnu.org
Translation license GPL-2.0 po
Number of strings 1,314
Number of words 11,464
Number of characters 70,376
Number of languages 8
Number of source strings 166
Number of source words 1,475
Number of source characters 9,058
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Czech 28% 28% 117 1,140 3
English 15
French 98%
German 93% 92% 10 65 1
Hungarian 28% 28% 117 1,140 3
Norwegian Bokmål 70% 69% 49 650 50
Portuguese (Brazil) 98%
Russian 3% 3% 158 1,410
User avatar sthibaul

Rebased repository

speech dispatcher / po

Rebased repository 18 minutes ago
User avatar sthibaul

Resource update

speech dispatcher / poFrench

Resource update yesterday
User avatar sthibaul

Rebased repository

speech dispatcher / po

Rebased repository yesterday
User avatar None

Pushed changes

speech dispatcher / po

Pushed changes 2 days ago
User avatar None

Pushed changes

speech dispatcher / po

Pushed changes 2 days ago
User avatar None

Rebased repository

speech dispatcher / po

Rebased repository 2 days ago
Starting Speech Dispatcher in user-mode
Starter Speech Dispatcher i brukermodus
3 days ago

Configuration written to %s
Basic configuration now complete. You might still need to fine tune it by
manually editing the configuration file above. Especially if you need to
use special audio settings, non-standard synthesizer ports etc.

Oppsett skrevet til %s
Grunnleggende oppsett er nå fullført. Det kan hende du vil trenge å
finjustere det manuelt ved å redigere oppsettsfilen ovenfor. Spesielt
hvis du må bruke spesielle lydinstillinger, ikke-forvalgt talesyntesestemmeporter,
osv.
3 days ago

Configuration written to %s
Basic configuration now complete. You might still need to fine tune it by
manually editing the configuration file above. Especially if you need to
use special audio settings, non-standard synthesizer ports etc.

Oppsett skrevet til %s
Grunnleggende oppsett er nå fullført. Det kan hende du vil trenge å
finjustere det manuelt ved å redigere oppsettsfilen ovenfor. Spesielt
hvis du må bruke spesielle lydinstillinger, ikke-forvalgt talesyntesestemmeporter,
osv.
3 days ago
Do you want to have Speech Dispatcher automatically started from ~/.config/autostart ?
This is usually not necessary, most applications will start Speech Dispatcher automatically.
Ønsker du å starte Speech Dispatcher automatisk fra ~/.config/autostart?
Dette er vanligvis ikke nødvendig, de fleste programmene vil starte Speech Dispatcher automatisk.
3 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity