Translation status

Strings2039
5.4% Translate
Words51964
5.1%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Qt GUI Application 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate

Translation Information

Project website http://sonic-pi.net/
Instructions for translators https://github.com/samaaron/sonic-pi/blob/master/TRANSLATION.md
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT
Repository https://github.com/samaaron/sonic-pi.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Catalan) e33b3638c
Arnoldewald authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/sonic-pi/tutorial/
Filemasketc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-*.po
Translation file etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-sv.po
When User Action Detail Object
a year ago None Suggestion added Sonic Pi/Tutorial - Swedish
Inställningar
a year ago None Committed changes Sonic Pi/Tutorial - Swedish
a year ago jka New translation Sonic Pi/Tutorial - Swedish
Förutom att låta dig bestämma vilken ton som skall spelas eller vilken sampling som skall startas, så ger dig Sonic Pi möjlighet att skruva på och kontrollera ljudet.
a year ago jka New translation Sonic Pi/Tutorial - Swedish
Syntens tillval: amp och pan
a year ago jka New translation Sonic Pi/Tutorial - Swedish
2.2 Syntens tillval
a year ago jka New translation Sonic Pi/Tutorial - Swedish
Ha nu *riktigt kul* när du gör dina egna låtar.
a year ago jka New translation Sonic Pi/Tutorial - Swedish
Om du vill göra tonen en halvton högre, lägg i så fall till ett `s` efter tonens namn, såsom `play :Fs3`. Vill du istället göra tonen en halvton lägre, lägg i så fall till ett `b` såsom `play :Eb3`.
a year ago jka New translation Sonic Pi/Tutorial - Swedish
play :C3
sleep 0.5
play :D3
sleep 0.5
play :E4
a year ago jka New translation Sonic Pi/Tutorial - Swedish
Kom ihåg att sätt ett kolon `:` framför namnet på tonen, så att den blir rosafärgad. Man kan även ange oktav genom att lägga till en siffra efter tonens namn:
a year ago jka New translation Sonic Pi/Tutorial - Swedish
play :C
sleep 0.5
play :D
sleep 0.5
play :E
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2039 51964 295298
Translated 5.4% 111 2626 14376
Needs editing 0.1% 1 18 100
Failing check 0.5% 11 134 732

Last activity

Last change March 9, 2018, 10:57 p.m.
Last author Johan Ekblad

Activity in last 30 days

Activity in last year