Component Translated Words
Translation
100.0%
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website https://gitlab.com/pin-no/rms-personal-data-safe
Translation license CC-BY-ND-4.0
Number of strings 42
Number of words 1856
Number of languages 2
Number of source strings 21
Number of source words 928
Language Translated Words
Norwegian Bokmål
100.0%
100.0%
Swedish
100.0%
100.0%

There are currently no glossaries defined for this project.

Manage all glossaries
When User Action Detail Object
8 months ago None Committed changes RMS: Personal Data Safe/Translation - Swedish
8 months ago Anders Jonsson Translation changed RMS: Personal Data Safe/Translation - Swedish
GDPR håller mycket på att kräva att användare (i vissa fall) ger medgivande till insamlingen av deras data, men det gör inte mycket nytta. Systemdesigners har blivit experter på att tillverka medgivande (för att återanvända Noam Chomskys fras). De flesta användare godkänner en webbplats villkor utan att läsa dem; ett företag som [krävde](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) att användare skulle byta bort sitt förstfödda barn fick medgivande från många användare. AMen användare ignorerar även villkoren då ett system är avgörande i det moderna livet, som bussar och tåg, eftersom att vägra att ge medgivande är för plågsamt för att ens överväga.
9 months ago None Committed changes RMS: Personal Data Safe/Translation - Norwegian Bokmål
9 months ago Allan Nordhøy Translation changed RMS: Personal Data Safe/Translation - Norwegian Bokmål
GDPR legger (i noen tilfeller) mye i å kreve brukeres samtykke til innsamling av opplysninger om dem, men det er ikke mye til hjelp. Systemdesignere har blitt eksperter på å fabrikkere samtykke («Manufacturing Consent», for å gjenbruke Noam Chomskys uttrykk). De fleste brukere godtar vilkårene til et nettsted uten å lese dem. Et selskap som [krevde](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) brukere å avstå sitt førstefødte barn, fikk samtykke fra mange brukere. Det er slik, at når et system er avgjørende for moderne liv, som busser og tog, ignorerer brukere vilkårene, da det å nekte samtykke er for krevende å vurdere.
9 months ago Anders Jonsson New translation RMS: Personal Data Safe/Translation - Swedish
UrsprungligCopyright 2018 Richard Stallman. Släppt under [Creative Commons Attribution NoDerivatives License 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/). Den ursprungliga engelska versionen publicerat avd i [The Guardian](https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-surveillance) 2018-04-03.
9 months ago Anders Jonsson Translation completed RMS: Personal Data Safe/Translation - Swedish
9 months ago Anders Jonsson Committed changes RMS: Personal Data Safe/Translation - Swedish
9 months ago Petter Reinholdtsen Merged repository RMS: Personal Data Safe/Translation
9 months ago Petter Reinholdtsen Committed changes RMS: Personal Data Safe/Translation - Norwegian Bokmål
9 months ago Petter Reinholdtsen Translation changed RMS: Personal Data Safe/Translation - Norwegian Bokmål
Det digitale betalingskortsystemet til kollektivtransportsystemet i London lagrer sentralt omfor hver tur hvilket reisekort eller bankkort som er brukt til å betale for reisen. Når en passasjer fyller opp reisekortet digitalt, knytter systemets reisekortet til passasjerens identitet. I sum gir dette komplett overvåkning.
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year