Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% Translate
Swedish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://gitlab.com/pin-no/rms-personal-data-safe
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC-BY-ND-4.0
Repository https://gitlab.com/pin-no/rms-personal-data-safe.git
Repository branch master 9e43cad, 5 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/rms-personal-data-safe/translation/
Filemaskpo/A_radical_proposal_to_keep_your_personal_data_safe.*.po
Number of strings 42
Number of words 1856
Number of languages 2
Number of source strings 21
Number of source words 928
When User Action Detail Object
5 months ago pere Merged repository RMS: Personal Data Safe/Translation
5 months ago pere Committed changes RMS: Personal Data Safe/Translation - Norwegian Bokmål
5 months ago pere Translation changed RMS: Personal Data Safe/Translation - Norwegian Bokmål
Til slutt, glem ikke programvaren på din egen datamaskin. Hvis det er produsenteid programvare fra Apple, Google eller Microsoft, så [spionerer den på deg regelmessig] (https://gnu.org/malware/). Det er fordi den er kontrollert av et selskap som ikke nøler med å spionere på deg. Selskaper har en tendens til å miste sine skrupler når det er lønnsomt. Derimot er fri programvare [kontrollert av dens brukere](https://gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html). Brukerfellesskapet sikrer at programvaren forblir ærlig.
5 months ago pere Merged repository RMS: Personal Data Safe/Translation
5 months ago pere Committed changes RMS: Personal Data Safe/Translation - Norwegian Bokmål
5 months ago pere Translation changed RMS: Personal Data Safe/Translation - Norwegian Bokmål
Bredere, ved å utvide den til å gjelde alle overvåkningssystemer, ikke bare [Facebook](https://www.theguardian.com/technology/facebook). Dypere, ved å komme seg fra regulering av hvordan opplysningene brukes, til å regulere innsamling av opplysningsinnsamlinger. Dette fordi overvåkningen er så gjennomgående at det trengs store endringer og kraftige tiltak for å gjenvinne vern av privatsfæren.
a year ago None Committed changes RMS: Personal Data Safe/Translation - Swedish
a year ago Haaninjo Translation changed RMS: Personal Data Safe/Translation - Swedish
GDPR håller mycket på att kräva att användare (i vissa fall) ger medgivande till insamlingen av deras data, men det gör inte mycket nytta. Systemdesigners har blivit experter på att tillverka medgivande (för att återanvända Noam Chomskys fras). De flesta användare godkänner en webbplats villkor utan att läsa dem; ett företag som [krävde](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) att användare skulle byta bort sitt förstfödda barn fick medgivande från många användare. AMen användare ignorerar även villkoren då ett system är avgörande i det moderna livet, som bussar och tåg, eftersom att vägra att ge medgivande är för plågsamt för att ens överväga.
a year ago None Committed changes RMS: Personal Data Safe/Translation - Norwegian Bokmål
a year ago kingu Translation changed RMS: Personal Data Safe/Translation - Norwegian Bokmål
GDPR legger (i noen tilfeller) mye i å kreve brukeres samtykke til innsamling av opplysninger om dem, men det er ikke mye til hjelp. Systemdesignere har blitt eksperter på å fabrikkere samtykke («Manufacturing Consent», for å gjenbruke Noam Chomskys uttrykk). De fleste brukere godtar vilkårene til et nettsted uten å lese dem. Et selskap som [krevde](https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/29/londoners-wi-fi-security-herod-clause) brukere å avstå sitt førstefødte barn, fikk samtykke fra mange brukere. Det er slik, at når et system er avgjørende for moderne liv, som busser og tog, ignorerer brukere vilkårene, da det å nekte samtykke er for krevende å vurdere.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year