Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations GPL-3.0 77% 730 4,559 154 22 8
Project website https://github.com/phw/peek
Instructions for translators

https://github.com/phw/peek#translations

Translation license GPL-3.0 Translations
Number of strings 3,195
Number of words 18,696
Number of characters 120,620
Number of languages 33
Number of source strings 99
Number of source words 578
Number of source characters 3,733
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic 82% 80% 17 88 6
Basque 97% 2
Bulgarian 0% 0% 97 567
Catalan 24% 24% 73 515 2 1
Chinese (Simplified) 97% 1
Chinese (Traditional) 89% 87% 10 37 3
Croatian 97% 1
Czech 97%
Dutch 97%
English 99 5
Esperanto 88% 86% 11 73 2
Finnish 56% 55% 42 378 2
French 97% 1
German 97% 1
Greek 8% 8% 89 556
Hebrew 83% 74% 15 81 7
Indonesian 89% 87% 10 37 2
Italian 76% 74% 23 121 8 1
Japanese 97%
Kannada 0% 0% 97 567
Korean 14% 14% 83 519
Lithuanian 89% 87% 10 37 3
Neapolitan 16% 16% 81 536
Norwegian Bokmål 95% 93% 4 17 3 2
Polish 97% 1
Portuguese (Brazil) 97% 2 9
Portuguese (Portugal) 85% 83% 14 78 2
Russian 97% 95% 2 10 2 1
Serbian 85% 83% 14 78 2
Spanish 97% 1 1
Swedish 97% 1
Turkish 60% 59% 38 264 2 7
Ukrainian 97% 1
User avatar None

Received repository notification

Peek / Translations

GitHub: https://github.com/phw/peek, master 12 days ago
User avatar None

Pushed changes

Peek / Translations

Pushed changes 12 days ago
User avatar None

Committed changes

Peek / TranslationsPolish

Committed changes 12 days ago
User avatar None

Committed changes

Peek / TranslationsPolish

Committed changes 12 days ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

Path where last video got saved
Ścieżka ostatnio zapisanego video, w której zapisano ostatni film
13 days ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

Whether to capture the mouse cursor
Czy uprzechwycić kursor myszy
13 days ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

Global keybinding to toggle recording
Globalna kombinacjae klawiszye do przełączania nagrywania
13 days ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

screencast;screen recorder;screen capture;GIF;WebM;APNG;
zrzut ekranuscreencast;rejestrator ekranu;przechwytywanie ekranu;GIF;WebM;APNG;
13 days ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

You are running Peek natively on Wayland, this is currently unsupported. Please start Peek using XWayland by setting <tt>GDK_BACKEND=x11</tt>.

For Details see the Peek <a href='https://github.com/phw/peek#why-no-native-wayland-support'>FAQ about Wayland support</a>.
Używasz Peek natywnie na Wayland'zie, co jest obecnie nie wspier, obecnie nie jest to obsługiwane. Proszę uruchomić Peek używając XWayland, ustawiając <tt>GDK_BACKEND=x11</tt>.

Dla szczegółów zobacAby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z <a href='https://github.com/phw/peek#why-no-native-wayland-support'>FAQ Peek na temat wsparciao obsłudze Wayland'a</a>.
13 days ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

Time in milliseconds for which the recording area size is displayed after resizing stops.
Czas w milisekundach, dla którego obszar nagrywania jest wyświetlany po zmianie rozmiaru ogranicznika.
13 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity