Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (Saudi Arabia) 6.3% 11.8% 2.4% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Chinese (Simplified) 80.8% 67.1% 3.0% 0.8% 0.0% 0.2% Translate
Chinese (Traditional) 1.4% 2.0% 1.5% 0.6% 0.0% 0.2% Translate
Dutch 91.9% 82.9% 0.9% 64.6% 1.2% 0.2% Translate
English (United Kingdom) 98.0% 90.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
French 91.3% 83.5% 2.7% 14.8% 0.2% 0.2% Translate
German 93.3% 83.9% 3.5% 0.5% 2.3% 0.2% Translate
Hungarian 88.3% 79.3% 2.9% 0.6% 0.6% 0.2% Translate
Indonesian 1.5% 2.4% 0.5% 0.0% 0.1% 0.2% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Japanese 74.6% 65.0% 4.1% 2.8% 0.3% 0.2% Translate
Norwegian Bokmål 96.6% 89.7% 3.4% 24.9% 0.0% 0.2% Translate
Persian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Polish 97.9% 89.9% 1.4% 0.0% 1.4% 0.2% Translate
Portuguese (Brazil) 88.3% 79.3% 2.8% 1.0% 1.7% 0.2% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
Russian 98.7% 91.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Spanish 95.8% 86.3% 1.3% 0.8% 2.3% 0.2% Translate
Swedish 88.3% 79.3% 3.0% 0.0% 0.1% 0.2% Translate
Turkish 11.5% 8.8% 6.3% 0.0% 0.1% 0.2% Translate
Ukrainian 22.1% 25.4% 10.7% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website http://www.theologeek.ch/manuskript/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/olivierkes/manuskript.git
Repository branch develop
Last remote commit Fix for Windows 10 Dark Theme on older Qt versions 67f987d
Jan Wester authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/manuskript/translations/
Filemaski18n/manuskript_*.ts
Number of strings 18083
Number of words 47235
Number of characters 317220
Number of languages 21
Number of source strings 862
Number of source words 2252
Number of source characters 15130
When User Action Detail Object
12 days ago None Committed changes Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
13 days ago kingu Marked for edit Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<p><b>Versjoneringsfunksjonen har bitt påklagd mye. I denne versjonen av Manuskript er det skrudd av som forvalg for nye prosjekter for å tilby best mulig opplevelse.</b></p><p>Hvorfor er ikke disse problemene fikset allerede? <a href="https://www.theologeek.ch/manuskript/contribute/">Vi trenger din hjelp til å forbedre Manuskript.</a></p>
13 days ago kingu Translation changed Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<p><b>The Revisions featureVersjoneringsfunksjonen hasr been at the source of many reported issues. In thisitt påklagd mye. I denne versijon ofen av Manuskript it has been turned off by defaulter det skrudd av som forvalg for nyew prosjects in order to provide the best experienckter for å tilby best mulig opplevelse.</b></p><p>Why aren't thesHvorfor er ikke dissues fixed alreadye problemene fikset allerede? <a href="https://www.theologeek.ch/manuskript/contribute/">We need yourVi trenger din hjelp to makil å forbedre Manuskript better!.</a></p>
13 days ago kingu New translation Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<p><b>The Revisions feature has been at the source of many reported issues. In this version of Manuskript it has been turned off by default for new projects in order to provide the best experience.</b></p><p>Why aren't these issues fixed already? <a href="https://www.theologeek.ch/manuskript/contribute/">We need your help to make Manuskript better!</a></p>
13 days ago kingu Marked for edit Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<html><head/><body><p>Hvis du velger denne innstillinger, vil prosjektet ditt lagres som én fil. Enklere å kopiere eller sikkerhetskopiere, men tillater ikke samarbeidsredigering, eller versjonering.<br/>Hvis dette velges bort, vil prosjektet lagres som en mappe, hvis innhold er mange små filer.</p></body></html>
13 days ago kingu Translation changed Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<html><head/><body><p>If you check this option, yourHvis du velger denne innstillinger, vil prosject will be saved as one singlektet ditt lagres som én file. Easier to copy or backup, but does not allow collaborative editnklere å kopiere eller sikkerhetskopiere, men tillater ikke samarbeidsredigering, oeller versijonering.<br/>If this is unchecked, yourHvis dette velges bort, vil prosject will be saved as a fktet lagres som en mappe, hvis innhold er containing many smallmange små filesr.</p></body></html>
13 days ago kingu New translation Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<html><head/><body><p>If you check this option, your project will be saved as one single file. Easier to copy or backup, but does not allow collaborative editing, or versioning.<br/>If this is unchecked, your project will be saved as a folder containing many small files.</p></body></html>
2 weeks ago None Committed changes Manuskript/Translations - Polish
3 weeks ago matix2091 Suggestion accepted Manuskript/Translations - Polish
Zapisać projekt?
3 weeks ago matix2091 Suggestion accepted Manuskript/Translations - Polish
Zapisać zmiany w projekcie "{}" przed zamknięciem?
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year