Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Translations 67.9% 62.8% 2.4% 5.3% 0.5% 0.2%
Project website http://www.theologeek.ch/manuskript/
Translation license GPL-3.0+
Number of strings 18083
Number of words 47235
Number of characters 317220
Number of languages 21
Number of source strings 862
Number of source words 2252
Number of source characters 15130
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (Saudi Arabia) 6.3% 6.3% 11.8% 11.8% 2.4% 0.0% 0.0% 0.2%
Chinese (Simplified) 80.8% 80.7% 67.1% 67.1% 3.0% 0.8% 0.0% 0.2%
Chinese (Traditional) 1.4% 1.4% 2.0% 2.0% 1.5% 0.6% 0.0% 0.2%
Dutch 91.9% 91.8% 82.9% 82.8% 0.9% 64.6% 1.2% 0.2%
English (United Kingdom) 98.0% 98.0% 90.8% 90.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
French 91.3% 91.2% 83.5% 83.3% 2.7% 14.8% 0.2% 0.2%
German 93.3% 93.2% 83.9% 83.7% 3.5% 0.5% 2.3% 0.2%
Hungarian 88.3% 88.2% 79.3% 79.2% 2.9% 0.6% 0.6% 0.2%
Indonesian 1.5% 1.5% 2.4% 2.4% 0.5% 0.0% 0.1% 0.2%
Italian 100.0% 99.9% 100.0% 99.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
Japanese 74.6% 74.5% 65.0% 64.9% 4.1% 2.8% 0.3% 0.2%
Norwegian Bokmål 96.6% 96.5% 89.7% 89.6% 3.4% 24.9% 0.0% 0.2%
Persian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
Polish 97.9% 97.8% 89.9% 89.8% 1.4% 0.0% 1.4% 0.2%
Portuguese (Brazil) 88.3% 88.2% 79.3% 79.2% 2.8% 1.0% 1.7% 0.2%
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%
Russian 98.7% 98.6% 91.6% 91.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.2%
Spanish 95.8% 95.7% 86.3% 86.1% 1.3% 0.8% 2.3% 0.2%
Swedish 88.3% 88.2% 79.3% 79.2% 3.0% 0.0% 0.1% 0.2%
Turkish 11.5% 11.5% 8.8% 8.8% 6.3% 0.0% 0.1% 0.2%
Ukrainian 22.1% 22.0% 25.4% 25.4% 10.7% 0.0% 0.0% 0.2%
When User Action Detail Object
2 days ago None Committed changes Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
3 days ago kingu Marked for edit Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<p><b>Versjoneringsfunksjonen har bitt påklagd mye. I denne versjonen av Manuskript er det skrudd av som forvalg for nye prosjekter for å tilby best mulig opplevelse.</b></p><p>Hvorfor er ikke disse problemene fikset allerede? <a href="https://www.theologeek.ch/manuskript/contribute/">Vi trenger din hjelp til å forbedre Manuskript.</a></p>
3 days ago kingu Translation changed Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<p><b>The Revisions featureVersjoneringsfunksjonen hasr been at the source of many reported issues. In thisitt påklagd mye. I denne versijon ofen av Manuskript it has been turned off by defaulter det skrudd av som forvalg for nyew prosjects in order to provide the best experienckter for å tilby best mulig opplevelse.</b></p><p>Why aren't thesHvorfor er ikke dissues fixed alreadye problemene fikset allerede? <a href="https://www.theologeek.ch/manuskript/contribute/">We need yourVi trenger din hjelp to makil å forbedre Manuskript better!.</a></p>
3 days ago kingu New translation Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<p><b>The Revisions feature has been at the source of many reported issues. In this version of Manuskript it has been turned off by default for new projects in order to provide the best experience.</b></p><p>Why aren't these issues fixed already? <a href="https://www.theologeek.ch/manuskript/contribute/">We need your help to make Manuskript better!</a></p>
3 days ago kingu Marked for edit Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<html><head/><body><p>Hvis du velger denne innstillinger, vil prosjektet ditt lagres som én fil. Enklere å kopiere eller sikkerhetskopiere, men tillater ikke samarbeidsredigering, eller versjonering.<br/>Hvis dette velges bort, vil prosjektet lagres som en mappe, hvis innhold er mange små filer.</p></body></html>
3 days ago kingu Translation changed Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<html><head/><body><p>If you check this option, yourHvis du velger denne innstillinger, vil prosject will be saved as one singlektet ditt lagres som én file. Easier to copy or backup, but does not allow collaborative editnklere å kopiere eller sikkerhetskopiere, men tillater ikke samarbeidsredigering, oeller versijonering.<br/>If this is unchecked, yourHvis dette velges bort, vil prosject will be saved as a fktet lagres som en mappe, hvis innhold er containing many smallmange små filesr.</p></body></html>
3 days ago kingu New translation Manuskript/Translations - Norwegian Bokmål
<html><head/><body><p>If you check this option, your project will be saved as one single file. Easier to copy or backup, but does not allow collaborative editing, or versioning.<br/>If this is unchecked, your project will be saved as a folder containing many small files.</p></body></html>
10 days ago None Committed changes Manuskript/Translations - Polish
11 days ago matix2091 Suggestion accepted Manuskript/Translations - Polish
Zapisać projekt?
11 days ago matix2091 Suggestion accepted Manuskript/Translations - Polish
Zapisać zmiany w projekcie "{}" przed zamknięciem?
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year