Component Translated Words
Translation
22.8%
23.7%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing
Project website https://madewith.cc/
Number of strings 7728
Number of words 414048
Number of languages 6
Number of source strings 1288
Number of source words 69008
Language Translated Words
Dutch
0.6%
0.3%
German
0.8%
0.1%
Norwegian Bokmål
57.5%
59.2%
Polish
1.1%
1.0%
Spanish
76.8%
81.4%
Ukrainian
0.1%
0.1%
When User Action Translation
12 seconds ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
City of Bologna, Regulation on Collaboration between Citizens and the City for the Care and Regeneration of Urban Commons, trans. LabGov (LABoratory for the GOVernance of Commons) (Bologna, Italy: City of Bologna, 2014), <ulink url="http://www.labgov.it/wp-content/uploads/sites/9/Bologna-Regulation-on-collaboration-between-citizens-and-the-city-for-the-cure-and-regeneration-of-urban-commons1.pdf"/>.
33 seconds ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
City of Bologna, Regulation on Collaboration between Citizens and the City for the Care and Regeneration of Urban Commons, trans. LabGov (LABoratory for the GOVernance of Commons) (Bologna, Italy: City of Bologna, 2014), <ulink url="http://www.labgov.it/wp-content/uploads/sites/9/Bologna-Regulation-on-collaboration-between-citizens-and-the-city-for-the-cure-and-regeneration-of-urban-commons1.pdf"/>.
53 seconds ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Alex Osterwalder og Yves Pigneur, Business Model Generation (Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2010), 14. En forhåndsvisning av boken er tilgjengelig på <ulink url="http://strategyzer.com/books/business-model-generation"/>.
a minute ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Alex Osterwalder og Yves Pigneur, Business Model Generation (Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2010), 14. En forhåndsvisning av boken er tilgjengelig på <ulink url="http://strategyzer.com/books/business-model-generation"/>.
2 minutes ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Det er sjeldent å innlemme slike forhold i en innsats som også favner markedet.4<placeholder type="footnote" id="0)"/> Vi kan nesten ikke unngå å tenke på markedsrelasjoner som sentrert, uten gjensidig utveksling av verdi.4<placeholder type="footnote" id="1)"/>
2 minutes ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Mennesker er sosiale dyr, noe som betyr at vi er naturlig tilbøyelig til å behandle hverandre godt.42<placeholder type="footnote" id="0"/>) Men jo fjernere vi er fra personen som vi samhandler med, jo mindre omsorgsfull vil vår atferd være. Mens Internett har demokratisert kulturell produksjon, har økt tilgangen til kunnskap, og koblet oss sammen på ekstraordinære måter, kan det også gjøre det lett å glemme at vi arbeider med et annet menneske.
3 minutes ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Dette rådet er sannsynligvis enda viktigere for bedrifter og organisasjoner fordi vi instinktivt tenker på dem som ikke menneskelige (men i USA, er selskaper mennesker!). Når bedrifter og organisasjoner gjør menneskene bak dem mer tydelige, minner det folk om at de har å gjøre med noe annet enn en anonym enhet i en bedrift. I forretningsspråket handler dette om å «menneskeliggjøre sine samhandlinger» med offentligheten.44<placeholder type="footnote" id="0"/>) Men det kan ikke være en gimmick. Du kan ikke forfalske det å være menneske.
3 minutes ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Åpenhet hjelper folk å forstå hvem du er og hvorfor du gjør det du gjør, men det inspirerer også til tillit. Som Max Temkin i Cards Against Humanity fortalte oss, «En av de mest overraskende tingene du kan gjøre i kapitalismen, er bare å være ærlig med folk». Det betyr at du deler det gode og dårlige. Som Amanda Palmer skrev, «Du kan fikse nesten alt med ekte og pålitelig kommunikasjon».45<placeholder type="footnote" id="0"/>) Det handler ikke om å prøve å tilfredsstille alle, eller prøver å glatte over feil eller dårlige nyheter, men i stedet forklare om din begrunnelse, og så være forberedt på å forsvare den når folk er kritiske.46<placeholder type="footnote" id="1"/>)
4 minutes ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Å være ansvarlig betyr ikke å operere med konsensus. Ifølge James Surowiecki, tenderer konsensusdrevne grupper til å ty til løsninger basert på laveste fellesnevner, og unngår oppriktig utveksling av ideer i fremmingen av sunt samarbeid.47<placeholder type="footnote" id="0"/>) Isteden kan det være så enkelt som å be om innspill, og deretter tilby bindeleddsinformasjon og forklaringer på beslutninger du tar, selv om det å be om tilbakemeldinger og innby til meningsutveksling er tidkrevende. Hvis du ikke tar deg bryderiet med å svare på innspillene du får, kan det være verre enn å ikke invitere dem i første omgang.4<placeholder type="footnote" id="0"/>) Når du dog får det godt til, kan det garantere den typen mangfold i tenkingen som hjelper til å utmerke innsatsen. Samtidig er det en annen måte å få folk involvert og investert i det du gjør.
5 minutes ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
## Lumen Learning
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year