Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Dutch 0.3% 0.1% 1.5% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
German 1.5% 0.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Greek 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 1.0% 0.0% 1.5% Translate
Polish 3.9% 2.4% 0.3% 0.1% 0.0% 0.8% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 20.6% 0.0% 0.8% Translate
Swedish 0.4% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.8% Translate
Ukrainian 0.1% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Project website https://madewith.cc/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC-BY-SA-4.0
Repository https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git
Repository branch master 3f71fca, a week ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/madewithcc/translation/
Filemaskpo/*/mwcc.po
Number of strings 10392
Number of words 552584
Number of languages 8
Number of source strings 1299
Number of source words 69073
When User Action Detail Object
a week ago pere Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
a week ago pere Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Allmenningen handler ikke bare om delte ressurser, men også om sosial praksis og verdiene som igjen styrer den. En ressurs er et substantiv, men allmenngjøring - å legge ressursen inn i allmenningen - er et verb.<placeholder type="footnote" id="0"/> Produsentene, organisasjonene og bedriftene vi profilerer er alle engasjert i allmenngjøring. Deres bruk av Creative Commons gjør dem delaktig i den sosiale gjennomføringen av allmenngjøring, administrering av ressurser kollektivt i et brukerfellesskap.<placeholder type="footnote" id="1"/> Allmenngjøring styres av et sett verdier og normer som balanserer kostnadfordelene og fordelulempene for foretaketbedriften med dem for fellesskapet. Særlig vekt er tillagt til rettferdig tilgang, bruk og bærekraft.
a week ago pere Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Allmenningen handler ikke bare densom delte ressurser, men også iførtom sosial praksis og verdiene som igjen styrer den. En ressurs er et substantiv, men allmenngjøring - å legge ressursen inn i allmenningen - er et verb.<placeholder type="footnote" id="0"/> Produsenterne, organisasjonerne og bedrifterne vi profilerer er alle engasjert i allmenngjøring. Deres bruk av Creative Commons impliserer demgjør dem delaktig i den sosiale gjennomføringen av allmenngjøring, administrering av ressurser kollektivt i et brukerfellesskap.<placeholder type="footnote" id="1"/> Allmenngjøring styres av et sett verdier og normer som balanserer kostnadene og fordelene for foretaket med dem for fellesskapet. Særlig vekt er tillagt rettferdig tilgang, bruk og bærekraft.
a week ago pere Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
I <quote>Gjøreort med Creative Commons</quote> fokuserer vi på vår nåværende æras digitale allmenning, en allmenningen av menneskelagedskapte arbeider. Denne allmenningen går på tvers av en rekke områder, inkludert kulturarv, utdanning, forskning, teknologi, kunst, design, litteratur, underholdning, forretning og data. Kulturbærere hvis menneskelagde støtMenneskeskapte verk i økende grad tilfaller dennnen alle disse områdene er i stadig større grad digitale sfære. Internett er en type global, digital allmenning. Personer, organisasjoner og bedrifter vi trekker frem i våre referansestudier bruker Creative Commons til deling av sine ressurser på Internett.
a week ago pere Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Jonathan Rowe beskriver elegant allmenningen som <quote>luften og havenet, nettverket av arter, villmark og rennende vann - alle er deler av allmenningen. Det samme er språk og kunnskap, fortau og torg, historier fra barndommen og demokratiske prosesser. Noen deler av allmenningen er gaver fra naturens gaver, andre er resultat av menneskelig innsats. Noen er nye, for eksempelsom Internett; andre like eldgamle som jord og kalligrafi.</quote><placeholder type="footnote" id="0"/>
12 days ago pere Merged repository Made With Creative Commons/Translation
2 weeks ago pere Merged repository Made With Creative Commons/Translation
2 weeks ago pere Rebased repository Made With Creative Commons/Translation
2 weeks ago pere Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Greek
2 weeks ago pere Committed changes Made With Creative Commons/Translation - German
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year