Language Translated Words Review Checks Suggestions
Dutch
0.5% 0.3% 1.2% 0 0 Translate
German
0.6% 0.1% 0.7% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål
94.6% 97.2% 5.3% 6 0 Translate
Polish
4.1% 2.3% 0.0% 0 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Swedish
0.3% 0.1% 0.0% 3 0 Translate
Ukrainian
0.1% 0.1% 0.3% 0 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://madewith.cc/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license CC-BY-SA-4.0
Repository https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git
Repository branch master 4c0454a
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/madewithcc/translation/
Number of strings 9086
Number of words 483455
Number of languages 7
Number of source strings 1298
Number of source words 69065
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
3 weeks ago Allan Nordhøy Comment added Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
3 weeks ago Allan Nordhøy Comment added Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
3 weeks ago Allan Nordhøy Comment added Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
3 weeks ago Allan Nordhøy Comment added Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
3 weeks ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Som ethvert foretagende som tjener penger, må det som lages med Creative Commons bringe sitt publikum eller forbrukere nytteverdi. Noen ganger subsidieres verdien av bidragsytere som ikke nyter godt av den direkte. Bidragsytere, enten veldedige institusjoner, myndigheter, eller folk som bryr seg, gir penger til organisasjonen av egen vilje. Dette er måten vanlig veldedig finansiering virker på.<placeholder type="footnote" id="0"/> I mange tilfeller er pengestrømmene som genereres av arbeid laget med Creative Commons direkte knyttet til verdien de genererer, der mottakere betaler for verdien de mottar, som i enhver annen standard markedstransaksjon. I mange andre tilfeller, snarere enn i en noe-for-noe-utveksling av penger for verdi («en tjeneste er en annen verdt»), som typisk for markedstransaksjoner, gir mottakeren penger i forståelse av en gjensidighet.
3 weeks ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Som ethvert foretagende som tjener penger, må det som lages med Creative Commons bidra til en slagsringe sitt publikum eller forbrukere nytteverdi for sitt p. Noen ganger sublikum eller forsidieres verdien av brukeridragsytere som ikke nyter godt av den direkte. Noen gangerBidragsytere, enten veldedige institusjoner, myndigheter, eller folk som blir verdien subsidiert av bidragsrytere som ikke direkte nyter godt av den direktr seg, gir penger til organisasjonen av egen vilje. Bidragsytere, enten veldedige institusjoner, myndigheter, eller folk som bryr seg, gir penger til organisasjonen av egen vilje. Dette er den måten vanlig veldedig finansiering virker på.<placeholder type="footnote" id="0"/> I mange tilfeller er pengestrømmene som genereres medav arbeid laget med Creative Commons (Made witdirekte knyttet til verdien de genererer, der mottakere betaler for verdien de mottar, som i enh Creative Commons) direkte knyttet til verdien det genererer, der mottakere betaler for verdien de mottar, som i enhver annen standard markedstransaksjon. I mange andre tilfeller, snarere enn i en noe for -for-noe-utveksling av penger for verdi («en tjeneste er en annen verdt»), som typisk for markedstransaksjoner, gir mottakeren penger i forståelse av en gjensidighet.
3 weeks ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Å operere under et tradisjonelt opphavsrettsregime betyr vanligvis reglene til etablerte medieaktører. Forretningsstrategier innebygd i det tradisjonelle opphavsrettssystemet, i bruk av digital rettinghetshåndtering (DRM) og signering av eksklusivitetskontrakter, kan binde innholdsleverandørers hender, ofte på bekostning av opphavets beste interesse.<placeholder type="footnote" id="0"/> Laget med Creative Commons betyr at du kan fungere uten disse barrierene, og i mange tilfeller bruke økt åpenhet som konkurransefortrinn. David Harris fra OpenStax sa at de spesielt forfulgte strategier de vet at tradisjonelle utgivere ikke kan. «Ikke gå inn i et marked og lek med de etablerte reglene», sa David. «Reglene for engasjement må endres».
3 weeks ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Å operere under et tradisjonelt opphavsrettsregime betyr vanligvis reglene til etablerte medieaktører. Forretningsstrategier innebygd i det tradisjonelle opphavsrettssystemet, i bruk av digital rettinghetshåndtering (DRM) og signering av eksklusivitetskontrakter, kan binde innholdsleverandørers hender, ofte på bekostning av opphavets beste interesse.<placeholder type="footnote" id="0"/> Laget med Creative Commons betyr at du kan fungere uten disse barrierene, og i mange tilfeller bruke økt åpenhet som et konkurransefortrinn. David Harris fra OpenStax sa at de spesielt forfulgte strategier de vet at tradisjonelle utgivere ikke kan. «Ikke gå inn i et marked og lek med de etablerte reglene», sa David. «Reglene for engasjement må endres».
3 weeks ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Å operere under et tradisjonelt opphavsrettsregime betyr vanligvis reglene til etablerte medieaktører. Forretningsstrategier innebygd i det tradisjonelle opphavsrettssystemet, i bruk av digital rettinghetshåndtering (DRM) og signering av eksklusivitetskontrakter, kan binde innholdsleverandørers hender, ofte på bekostning av opphavets beste interesse.<placeholder type="footnote" id="0"/> Made withLaget med Creative Commons betyr at du kan fungere uten disse barrierene, og i mange tilfeller bruke økt åpenhet som et konkurransefortrinn. David Harris fra OpenStax sa at de spesielt forfulgte strategier de vet at tradisjonelle utgivere ikke kan. «Ikke gå inn i et marked og lek med de etablerte reglene», sa David. «Reglene for engasjement må endres».
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year