Language Translated Words Review Checks Suggestions
Dutch
0.5% 0.3% 1.2% 0 0 Translate
German
0.6% 0.1% 0.7% 1 0 Translate
Norwegian Bokmål
95.2% 96.9% 4.7% 5 0 Translate
Polish
1.0% 1.0% 1.8% 1 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 108 0 Translate
Ukrainian
0.1% 0.1% 0.3% 0 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://madewith.cc/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license CC-BY-SA-4.0
Repository https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git
Repository branch master dee90ff
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/madewithcc/translation/
Number of strings 7788
Number of words 414390
Number of languages 6
Number of source strings 1298
Number of source words 69065
When User Action Translation
a minute ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Sarah skriver, «Innsats laget med Made with Creative Commons folker seg når allmenningen bygges rundt gjøremålet. Kanskje samarbeidsfellesskap skaper noe nytt, eller en samling av likesinnede bekjentgjør seg hva som gjerandre i felles interesser eller tro. Til en viss grad bringer det å være laget med Creative Commons med seg elementer av allmenningen, i å hjelpe til å treffe likesinnede, i gjenkjennelsen og hekkbøres. Dette kan betlgen av verdiene sy at et fellesskap samarbeider for å skape noe nytt, eller kan rett og slett være en samling av likesinnede som bekjentgjør seg hverandre og samles mbolisert ved brundt felles interesser eller tro. Til en viss grad, å bare være laget med Creative Commons bringer automatisk med seg elementer av allmenningen, ved å hjelpe til med å koble deg til likesinnede, som gjenkjenner og trekkes til de verdiene som symboliseres ved å brukek av CC.» Amanda Palmer, den andre musikeren profilert i boken, ville sikkert lagt til dette fra sin studie: «Det er ikke noe mer tilfredsstillende mfinnes ikke noe mer tilfredsstillende sluttprodukt enn ål enn når noen forteller deg bli fortalt at det du gjør virkelig har verdi for dem.»
15 minutes ago Allan Nordhøy Translation reverted Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Sarah skriver, «ProsjekterInnsats laget med Made with Creative Commons blomstrerfolker seg når detallmenningen bygges fellesskap rundt dethva som gjøres. Dette kan bety at et fellesskap samarbeider for å skape noe nytt, eller kan rett og slett være et fellesskap som samarbeider forn samling av likesinnede som bekjentgjør seg hverandre og samles rundt felles interesser eller tro. Til en viss grad, å skape noe nyttbare være laget med Creative Commons bringer automatisk med seg elementer av allmenningen, eller det kan rett og slett være en samling av likesinnede som samler seg rundt felles interesser eller verdier. Bare detved å være laget med Creative Commons bringer til en viss grad automatisk med seg elementer av fellesskap, ved at det hjelper til med å koble deg til likesinnede, som gjenkjenner og tiltrekkes av de verdiene som kommer til uttrrekkes til de verdiene som sykkmboliseres ved å bruke CC.» Amanda Palmer, den andre musikeren som profilerest i boken, ville sikkert legge til dette fra sin saksagt til dette fra sin studie: «Det finnes ikke noe mer tilfredsstillende slutter ikke noe mer tilfredsstillende mål enn når noen forteller deg at det du gjør virkelig har verdi for dem.»
16 minutes ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Dette er ikke enSom typisk bedriftsøkonomibok. For dem som er er dette for dem på leting etter en oppskriftoppskriftsmessigheter eller kjøreplan, er skuffelsen forestående skuffelse. Derimot forSnarere i ønsket om å bidra til et sosialte mål, å bygge noe stort gjennom samarbeid, eller bli med i et kraftig og voksende globalt verdenssamfunn, er fornøyelsen vel unt. Laget med Creative Commons tilbyr et verdensendrende sett med tydelig artikulerte verdier og prinsipper, noen viktige verktøy til utforskning av egne forretningsmuligheter, og to dusin doser ren inspirasjon.
22 minutes ago Allan Nordhøy Translation reverted Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Dette er ikke en typisk firmaoppstartsbedriftsøkonomibok. DeFor dem som er på leting etter en oppskrift eller kjøreplan for det vil bli skuffet, er skuffelsen forestående. Men de somDerimot for ønskert om å arbeide for sosialebidra til et sosialt mål, å bygge noe stort gjennom samarbeid, eller å bli med i et kraftfullt og voksende globalt fellesskapbli med i et kraftig og voksende globalt samfunn, vil bli tilfredsstilt. Laget med Creative Commons tilbyr et verdensendrende sett med klart formulerte verdier og prinsipper, noen viktige verkter fornøy for utforskning av dineelsen vel unt. Laget med Creative Commons tilbyr et verdensendrende sett med tydelig artikulerte verdier og prinsipper, noen viktige verktøy til utforskning av egne forretningsmuligheter, og to dusin doser med ren inspirasjon.
23 minutes ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Denne boken viser verden hvor godant deling kan tjene godt i forretningsøyemed, men med en ny vri.
24 minutes ago Allan Nordhøy Translation reverted Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Denne boken viser verden hvordan deling kan tjene godt i forre bra bustningsøyess —med, men med en ny vri.
25 minutes ago Allan Nordhøy Translation reverted Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Denne boken viser verden hvordan deling kan være bra forretnbusingenss — men med en ny vri.
30 minutes ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Med raus finansiering fra folkefinansens lommer, gikk vi løs på dette prosjektet, først ved å identifisere og velge ut en gruppe skapere fra det brede lag av organisasjoner og bedrifter som gjør bruk av Creative Commons på en helstøpt måte - det vi kaller «Gjort på Creative Commons-måten». Vi intervjuet dem og skrevI intervju fikk vi skrevet ned historiene deres. Vi, analyserte det vi fikk hørte, og gjorde til sist dypdykk i litteraturen.
34 minutes ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
De vi intervjuet var ikke typiske bedrifter som selger til forbrukerne i søken etter størst mulig overskudd og hevet bunnlinje. I stedet delte de for å gjøre verden til et bedre sted, ved å skape relasjoner og samfunn rundt arbeidene sodelte arbeider, genererte deres inntekter ikke ubegrenset vekst, m ble delt, og genererte inntekter ikke for ubegrenset vekst, men for opprettholdten bærekraftig drift.
36 minutes ago Allan Nordhøy Translation reverted Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
De vi intervjuet var ikke typiske bedrifter som selger til forbrukerne for å maksimere profitteni søken etter overskudd og hevet bunnlinje. I stedet delte de for å gjøre verden til et bedre sted, forved å skape relasjoner og bygge fellesskap rundt verkene og arbeidene sosamfunn rundt arbeidene som ble delt, og de genererte inntekter ikke for å fågenererte inntekter ikke for ubegrenset vekst, men for å opprettholde den skapende og byggende virksomhetent drift.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year