Language Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Dutch
0.3% 0.1% 1.5% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
German
1.2% 0.2% 0.8% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Norwegian Bokmål
80.3% 73.7% 19.7% 0.9% 0.0% 1.3% Translate
Polish
3.5% 1.6% 0.7% 0.2% 0.0% 0.8% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 6.0% 0.0% 0.9% Translate
Swedish
0.4% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
Ukrainian
0.1% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.8% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://madewith.cc/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license CC-BY-SA-4.0
Repository https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git
Repository branch master ff650c4
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/madewithcc/translation/
File maskpo/*/mwcc.po
Number of strings 9093
Number of words 483490
Number of languages 7
Number of source strings 1299
Number of source words 69070
When User Action Detail Object
11 days ago None Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
12 days ago Allan Nordhøy Translation reverted Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
At de digitale ressursene er uuttømmelige, ikke-eksklusive og ikke-rivaliserende, betyr at reglene og normene for å håndtere dem kan (og bør) være forskjellige fra hvordan fysiske ressurser håndteres. Det er dog ikke alltid tilfellet. Kunstig knappet har ofte en tillagt kunstig knappet. Å plassere digitale ressurser i allmenningen gjør dem derimot gratis og rikelige.
12 days ago Allan Nordhøy Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
12 days ago Allan Nordhøy Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
12 days ago Allan Nordhøy Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
12 days ago Petter Reinholdtsen New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Hvorvidt folk teknisk sett gjør ting som impliserer IPimmaterielle rettigheter, har Nick og Joni funnet at folk har en tendens til å etterkomme ønskene til skaperne bidragsyterne ut fra en asert på rettferdighetsfølelse av rettferdighet. De har funnet ut at atferdsøkonomi kan erstatte noen av de vanskelige juridiske spørsmålene. I sin forretningsmodell prøver Nick og Joni å flyttredusere fokuset på IPimmaterielle rettigheter, og bygge en åpen forretningsmodell som fungerer for alle interessenter – designere, kanaler, produsenter og forbrukere. For dem ligger verdien Opendesk skaper i <quote>åpneenhet</quote>, ikke i IPimmaterielle rettigheter.
12 days ago Sylvia Johnsen New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Vi startet prosjektet for å utforske hvordan skapere, organisasjoner og firmaer tjener penger på det de gjør når de deler arbeidet sitt med Creative Commons-lisenser. Målet var ikke å identifisere en formel for forretningsmodeller som gjør bruk av Creative Commons, men i stedet å samle friske ideer og dynamiske eksempler som inspirerer nye, innovative modeller og som hjelper andre å bygge videre på det som allerede fungerer. I begynnelsen formulerte vi våre undersøkelser med kjente forretningsbegreper. Vi laget et <quote>åpent forretningsmodell-lerret</quote>, et interaktivt og nettbasert verktøy, for å hjelpe folk med å utforme og analysere sine forretningsmodeller.
12 days ago Sylvia Johnsen Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
At de digitale ressursene er uuttømmelige, ikke-eksklusive og ikke-rivaliserende, betyr at reglene og normene for å håndtere dem kan (og bør) være forskjellige fra hvordan fysiske ressurser håndteres. Det er dog ikke alltid tilfellet. Kunstig knappet har ofte en tillagt kunstig knappet. Å plassere digitale ressurser i allmenningen gjør dem derimot gratis og rikelige.
13 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Medgrunnlegger Nick Ierodiaconou og Joni Steiner studerte og arbeidet sammen som arkitekter. De laget også produkter. Den første klienten deres var Mint Digital, som var interessert i åpne lisenser. Nick og Joni utforsket digital fabrikasjon, og Mints interesse for åpen lisensiering fikk dem til å tenke på hvordan fri programvareverden kan samhandle og anvendes for fysiske varer. De forsøkte å utforme noe for sin klient som også var reproduserbart. Som de sa, besluttet de å <quote>gi uttilby oppskriften, men ikke varene</quote>. De brukte fri programvare til utformingen, ga den en fri lisens, og fikk den produsert lokalt, nær klienten. Dette var starten på ideéen om Opendesk. Ideéen til Wikihouse – et annet åpent prosjekt som var rettet mot tilgjengelig bolig for alle – startet som diskusjoner rundt det samme bordet bordet. De to prosjektene gikk til slutt separate veier, Wikihouse ble ideell stiftelse, og Opendesk, et kommersielt selskap.
13 days ago Allan Nordhøy Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year