Project Information

Project website https://madewith.cc/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license CC-BY-SA-4.0
Repository https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git
Repository branch master ee3370f
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/madewithcc/translation/
Translation file po/nl/mwcc.po
When User Action Translation
2 weeks ago Gunnar Wolf Resource update Made With Creative Commons/Translation - Dutch
a month ago Gunnar Wolf Resource update Made With Creative Commons/Translation - Dutch
a month ago Gunnar Wolf Resource update Made With Creative Commons/Translation - Dutch
a month ago Gunnar Wolf Resource update Made With Creative Commons/Translation - Dutch
a month ago Gunnar Wolf Resource update Made With Creative Commons/Translation - Dutch
2 months ago None Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Dutch
2 months ago Heimen Stoffels New translation Made With Creative Commons/Translation - Dutch
Vandaag de dag is copyright zoals een loterijticket-iedereen heeft er een en bijna niemand wint. Wat ze niet vertellen is dat als u ervoor kiest om uw werk te delen, de opbrengst significant hoog kan zijn en lang kan aanhouden. Dit boek staat vol met verhalen van zij die veel grotere risico's nemen dan de twee euro die we betalen voor een loterijticket en in plaats daarvan de vruchten oogsten van het volgen van hun passies.
2 months ago Heimen Stoffels New translation Made With Creative Commons/Translation - Dutch
In de gevallenanalyse over Cory Doctorow, citeert Sarah Hinchliff Cory's woorden uit zijn boek Information Doesn't Want to Be Free: "Het betreden van de kunstwereld omdat je rijk wilt worden, is net zoals het kopen van loterijtickets omdat je rijk wilt worden. Het kan werken, maar het werkt hoogstwaarschijnlijk niet. Ook al wilt iemand altijd de loterij."
2 months ago Heimen Stoffels New translation Made With Creative Commons/Translation - Dutch
In een bepaald opzicht had hij het bij het juiste eind. Zij die dingen maken met Creative Commons hebben bijbedoelingen, zoals Paul Stacey ook uitlegt in zijn boek: "Welke status ze ook hebben, ze hebben allemaal een sociale missie. Hun primaire voorbestaan is om de wereld te verbeteren, niet om ervan te profiteren. Geld is een oplossing voor een sociaal einde, niet het einde zelf."
2 months ago Heimen Stoffels Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Dutch
Drie jaar geleden, vlak nadat ik was aangenomen als CEO van Creative Commons, ontmoette ik Cory Doctorow aan de hotelbar van Toronto's Gladstone Hotel. Hij is één van de meeste bekende voorvechters met een succesvolle carrière als schrijver van werk onder de CC. Ik vertelde hem dat ik vond dat CC een rol had in het definiëren en voortduwen van open zakelijke werkwijzen. Hij was het niet met me eens en noemde het voortduwen van zakelijke werkwijzen d.m.v. CC "een rode haring.".
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 1210 68733
Translated 2.3% 28 448
Review 0.4% 6
Failing check 0.3% 4

Last activity

Last change July 10, 2017, 3:29 p.m.
Last author Heimen Stoffels

Activity in last 30 days

Activity in last year