Translation status

Strings1368
100.0% Translate
Words12003
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Liberapay Everywhere
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://liberapay.com/
Instructions for translators https://github.com/liberapay/salon/labels/i18n
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC0-1.0
Repository https://github.com/liberapay/liberapay.com.git
Repository branch master c8a88e696, yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/liberapay/core/
Filemaski18n/core/*.po
Translation file i18n/core/ms.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago none Resource update Liberapay/Core - Malay
3 weeks ago none Resource update Liberapay/Core - Malay
4 weeks ago none Committed changes Liberapay/Core - Malay
4 weeks ago muhdnurhidayat New translation Liberapay/Core - Malay
Halaman ini membolehkan anda melihat dan mengubah maklumat identiti yang berkait dengan akaun anda. Hanya orang yang mempunyai kuasa sahaja boleh mengakses maklumat ini, kami tidak menunjukkannya kepada pengguna lain atau orang lain melainkan diperlukan oleh undang-undang atau jika anda meminta kami berbuat sedemikian.
4 weeks ago muhdnurhidayat New translation Liberapay/Core - Malay
Sila masukkan nama dan nombor kad anda:
4 weeks ago muhdnurhidayat New translation Liberapay/Core - Malay
Alamat dalam bandar
4 weeks ago muhdnurhidayat New translation Liberapay/Core - Malay
Poskod
4 weeks ago muhdnurhidayat New translation Liberapay/Core - Malay
Anda boleh biarkan kosong jika negara anda tidak menggunakan negeri dalam alamat surat.
4 weeks ago muhdnurhidayat New translation Liberapay/Core - Malay
Negeri
4 weeks ago muhdnurhidayat New translation Liberapay/Core - Malay
Warganegara
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 1368 12003
Translated 100.0% 1368 12003
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 25, 2019, 6:05 p.m.
Last author Muhammad Nur Hidayat Yasuyoshi

Activity in last 30 days

Activity in last year