Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Albanian 100.0% 100.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Arabic 26.9% 19.7% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Basque 17.3% 4.6% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Breton 9.6% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan 15.4% 4.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 19.2% 5.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 11.5% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech 15.4% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
English source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 15.4% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian 100.0% 100.0% 0.0% 13.5% 0.0% 0.0% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 25.0% 18.8% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
Icelandic 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 13.5% 3.2% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Korean 17.3% 7.3% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian 100.0% 100.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian 100.0% 100.0% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0% Translate
Polish 100.0% 100.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi 5.8% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
Serbian 11.5% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian 3.8% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Swedish 17.3% 4.6% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 21.2% 17.4% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://guardianproject.info/
Mailing list for translators otfl10n@googlegroups.com
Instructions for translators https://www.localizationlab.org/contributor
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GPLv3
Repository https://github.com/guardianproject/PixelKnot.git
Repository branch master 49a0cb8, 11 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/guardianproject/pixelknot/
FilemaskPixelKnot/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language filePixelKnot/src/main/res/values/strings.xml
Number of strings 1872
Number of words 7848
Number of chars 44172
Number of languages 36
Number of source strings 52
Number of source words 218
Number of source chars 1227
When User Action Detail Object
10 days ago None Committed changes Guardian Project/PixelKnot - Albanian
11 days ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Ky aplikacion nuk ka leje të hyjë në APG plotësisht, ju lutemi instaloni përsëri aplikacioni në mënyrë që të rregullohet.
11 days ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Versioni APG I instaluar nuk përkrahet.
11 days ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Po fshehim mesazhin. Do të na duhetn pak minuta. Do ju njoftojmë kur të jete gati për ty nisur.
11 days ago Gis Translation changed Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Pa siguruar fotografin me një kod, mesazhi mund të vihet re në qoftë se vëzhgohet.
11 days ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Pa siguruar fotografin me një kod, mesazhi mund të vintehet re në qoftë se kapvëzhgohet
11 days ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
<e paditur>
11 days ago Gis Translation changed Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Nuk u gjet aplikacion I përshtatur për këtë veprim.
11 days ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Nuk u gjet aplikacion I përshtatur për këtë veprim
11 days ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Aplikacione që mundet të punojnë
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year