Translation status

Strings52
100.0% Translate
Words218
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Haven 52.0% 46.5% 0.7% 0.7% 0.0% 7.3% Translate
Orbot 11.0% 9.9% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
PixelKnot metadata 33.3% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Ripple 50.0% 55.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://guardianproject.info/
Mailing list for translators otfl10n@googlegroups.com
Instructions for translators https://www.localizationlab.org/contributor
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GPLv3
Repository https://github.com/guardianproject/PixelKnot.git
Repository branch master
Last remote commit typo ellipsis, added 49a0cb8
leela authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/guardianproject/pixelknot/
FilemaskPixelKnot/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language filePixelKnot/src/main/res/values/strings.xml
Translation file PixelKnot/src/main/res/values-sq/strings.xml
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Guardian Project/PixelKnot - Albanian
a month ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Ky aplikacion nuk ka leje të hyjë në APG plotësisht, ju lutemi instaloni përsëri aplikacioni në mënyrë që të rregullohet.
a month ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Versioni APG I instaluar nuk përkrahet.
a month ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Po fshehim mesazhin. Do të na duhetn pak minuta. Do ju njoftojmë kur të jete gati për ty nisur.
a month ago Gis Translation changed Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Pa siguruar fotografin me një kod, mesazhi mund të vihet re në qoftë se vëzhgohet.
a month ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Pa siguruar fotografin me një kod, mesazhi mund të vintehet re në qoftë se kapvëzhgohet
a month ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
<e paditur>
a month ago Gis Translation changed Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Nuk u gjet aplikacion I përshtatur për këtë veprim.
a month ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Nuk u gjet aplikacion I përshtatur për këtë veprim
a month ago Gis New translation Guardian Project/PixelKnot - Albanian
Aplikacione që mundet të punojnë
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 52 218 1227
Translated 100.0% 52 218 1227
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 1.9% 1 1 9

Last activity

Last change Sept. 4, 2019, 1:08 p.m.
Last author Gis

Activity in last 30 days

Activity in last year