These translations are also in use here: https://guardianproject.github.io/haven/

Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 3 1
French This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
German This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Greek This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 3 258
Norwegian Bokmål This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 66% 1 8 1
Polish This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 66% 1 247
Portuguese This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 66% 1 247 1
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Portuguese (Portugal) This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 66% 1 247
Romanian This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 3 258
Russian This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 33% 2 250 1
Serbian This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 3 258 1
Spanish This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1
Turkish This component is linked to the Guardian Project/Haven repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Please sign in to see the alerts.
Project website guardianproject.info
Mailing list for translators otfl10n@googlegroups.com
Instructions for translators

https://www.localizationlab.org/contributor

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/guardianproject/haven.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #429 from lukeswitz/deprecation-fixes 43ac9f0
Nathan Freitas authored a week ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/guardianproject/haven/
Filemaskfastlane/android/metadata/*
Monolingual base language filefastlane/android/metadata/en-US
Number of strings 42
Number of words 3,612
Number of characters 24,346
Number of languages 14
Number of source strings 3
Number of source words 258
Number of source characters 1,739
Haven is an app for people needing a way to protect their private sphere
and possessions without compromising their own privacy.
It turns the on-device sensors of any Android phone into a motion, sound, vibration and
light detector, alerting you of unexpected guests and intruders in your physical spaces.
By combining monitoring and device storage, with secure communications technologies,
like Signal and Tor, it prevents the worst kind of people from silencing citizens
without getting caught in the act. By protecting investigative journalists,
human rights defenders, and people at risk of forced disappearance,
a new kind of herd immunity is created.

## Safety through Sensors

Haven only saves images and sound triggered by motion or volume,
storing everything locally on your device. Position the device’s camera
to capture visible motion, or place your phone somewhere discreet
to listen just for noises. Get secure notifications of intrusion events
instantly, and access logs remotely at any time.

Sensors monitored for measurable change, recorded to the device event log:

* Accelerometer: Motion and vibration of phone
* Camera: Motion in the phone’s visible surroundings from front or back camera
* Microphone: Noises in the environment
* Light sensor: Triggered by sudden light changes
* Power: Detect device being unplugged, running out of battery or being shut down

## Project Team

Haven is a collaboration between the Guardian project, and the
Freedom of the Press Foundation, which generously funded the Prototype
stage. Continued work can be funded through their site:
https://freedom.press/donate-support-haven-open-source-project
Haven, kendi gizliliklerinden ödün vermeden özel alanlarını ve eşyalarını
korumanın bir yoluna ihtiyaç duyan kişiler için bir uygulamadır.
Herhangi bir Android telefonun cihaz üzerindeki sensörlerini hareket, ses, titreşim ve ışık
dedektörüne dönüştürerek sizi fiziksel alanlarınızdaki beklenmedik misafirler ve işgalcilere
karşı uyarır. İzleme ve cihaz depolamasını Signal ve Tor gibi güvenli iletişim teknolojileriyle
birleştirerek, en kötü türden insanların iş üzerinde yakalanmadan vatandaşları susturmasını
önler. Araştırmacı gazetecileri, insan hakları savunucularını ve zorla kaybedilme riski
altındaki kişileri koruyarak, yeni bir tür sürü bağışıklığı oluşturulur.

## Sensörler aracılığıyla Güvenlik

Haven, sadece hareket veya ses seviyesi tarafından tetiklenen görüntüleri
ve sesleri kaydederek her şeyi cihazınızda yerel olarak depolar. Cihazın
kamerasını görünür hareketi yakalayacak şekilde konumlandırın veya
sadece gürültüleri dinlemek için telefonunuzu dikkat çekmeyecek bir yere
yerleştirin. İzinsiz giriş olaylarının güvenli bildirimlerini anında alın ve
günlük kayıtlarına istediğiniz zaman uzaktan erişin.

Cihaz olay günlüğüne kaydedilen, ölçülebilir değişiklikler için izlenen sensörler:

* İvmeölçer: Telefonun hareketi ve titreşimi
* Kamera: Ön veya arka kameradan telefonun görünür çevresindeki hareket
* Mikrofon: Ortamdaki sesler
* Işık sensörü: Ani ışık değişiklikleri tarafından tetiklenir
* Güç: Cihazın fişinin çekildiğini, pilinin bittiğini veya kapatıldığını tespit et

## Proje Ekibi

Haven, Guardian Project ile prototip aşamasını cömertçe finanse
eden Freedom of the Press Foundation arasında bir iş birliğidir. Devam eden
çalışma siteleri üzerinden finanse edilebilir:
https://freedom.press/donate-support-haven-open-source-project
yesterday
Protect personal spaces and possessions without compromising privacy
Gizlilikten ödün vermeden kişisel alanları ve eşyaları koruyun
2 days ago
Haven: Keep Watch
Haven: İzlemede Kal
2 days ago
User avatar ersen

Added new language

Guardian Project / Haven MetadataTurkish

Turkish 2 days ago
User avatar ersen

New strings to translate

Guardian Project / Haven MetadataTurkish

New strings to translate 2 days ago
Committed changes 2 days ago
Resource update 2 days ago
Protect personal spaces and possessions without compromising privacy
Proteja espaços pessoas e possessões sem comprometer a privacidade
a month ago
Haven: Keep Watch
Haven: Fique atento
a month ago
Portuguese (Portugal) a month ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity