Translation Information

Project website f-droid.org
Mailing list for translators otfl10n@googlegroups.com
Instructions for translators

https://f-droid.org/docs/Translation_and_Localization

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://gitlab.com/fdroid/fdroidclient.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'Use_notification_channels' into 'master' 2396a32bb
User avatar eighthave authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/f-droid/f-droid/
Filemaskapp/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileapp/src/main/res/values/strings.xml
Translation file app/src/main/res/values-sk/strings.xml
User avatar None

New strings to translate

F-Droid / F-DroidSlovak

New strings to translate yesterday
User avatar None

Resource update

F-Droid / F-DroidSlovak

Resource update yesterday
User avatar LiJu09

Suggestion accepted

F-Droid / F-DroidSlovak

Use Privileged Extension to install, update, and remove packages
Použiívať pPrivilegované rRozšírenie F-Droidu na inštaláciu, aktualizáciue a odstránenie balíkov
a month ago
User avatar LiJu09

Suggestion accepted

F-Droid / F-DroidSlovak

Download and update apps in the background, showing a notification
Prevziať a nainštalovať aktualizovaťácie aplikácieí na pozadí, so zobrazením upozorneniaiť notifikáciu
a month ago
User avatar LiJu09

Suggestion accepted

F-Droid / F-DroidSlovak

Only use this connection when I click to download
TPoužiť toto pripojenie použiť len keď kliknem na sťahovanieiba keď stlačím Stiahnuť
a month ago
User avatar LiJu09

Suggestion accepted

F-Droid / F-DroidSlovak

Repo metadata can include push requests to install or uninstall apps
Metadáta archívu môžu obsahovať pushrepozitára môžu zahŕňať požiadavky na inštaláciuovanie alebo od-inštaláciuovanie aplikácií
a month ago
User avatar LiJu09

Suggestion accepted

F-Droid / F-DroidSlovak

Manage installed apps
Spráavovať nainštalovanýché aplikáciíe
a month ago
User avatar LiJu09

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

Disabled %1$s.

You will need to re-enable this repository to install apps from it.
Vypnuté "%1$s".

Budete musieť znovu povoliť tento repozitár pre inštaláciu aplikácií z neho.
a month ago
User avatar LiJu09

Translation changed

F-Droid / F-DroidSlovak

Downloading
%2$s / %3$s (%4$d%%) from
%1$s
Sťahuje sa
%2$s / %3$s (%4$d%%) z
%1$s
a month ago
User avatar LiJu09

New translation

F-Droid / F-DroidSlovak

OpenCollective
OpenCollective
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 455 2,106 12,738
Translated 98% 449 2,088 12,584
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 13, 2020, 2:44 p.m.
Last author Dominik Martinicky

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity