Translation status

719 Strings 100% Translate
7,351 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
sublevel2 This component is linked to the Debian Installer/sublevel1 repository. GPL-2.0
sublevel4 This component is linked to the Debian Installer/sublevel1 repository. GPL-2.0
sublevel1 GPL-2.0
sublevel5 This component is linked to the Debian Installer/sublevel1 repository. GPL-2.0

Translation Information

Project website salsa.debian.org/installer-team/d-i
Instructions for translators

https://d-i.debian.org/l10n-stats/translation-status.html Mailing list for translators: <<debian-boot@lists.debian.org>

Project maintainers User avatar hwansing
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://salsa.debian.org/installer-team/d-i.git
Repository branch master
Last remote commit [Commit from Weblate] Tamil translation update 285611b5e5
User avatar agnihot3 authored yesterday
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/debian-installer/sublevel1/
Filemask packages/po/sublevel3/*.po
Translation file packages/po/sublevel3/nb.po
Resource update 3 months ago
Please select the size of the font for the console. Some font sizes require framebuffer.
Velg størrelsen på skriften for konsollet. Som referanse, skriften som brukes når datamaskinen starter opp har størrelse 8x16Noen skriftstørrelser krever framebuffer.
3 months ago
User avatar hwansing

New string to translate

Debian Installer / sublevel3Norwegian Bokmål

New string to translate 6 months ago
Resource update 6 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Installer / sublevel3Norwegian Bokmål

Please select the size of the font for the console. For reference, the font used when the computer boots has size 8x16 Some font sizes require framebuffer.
6 months ago
User avatar None

Committed changes

Debian Installer / sublevel3Norwegian Bokmål

Committed changes 6 months ago
The letter is the arrangement of the copies:
n - near copies: Multiple copies of one data block are at similar
offsets in different devices.
f - far copies: Multiple copies have very different offsets
o - offset copies: Rather than the chunks being duplicated within a
stripe, whole stripes are duplicated but are rotated by one
device so duplicate blocks are on different devices.
Bokstaven angir plasseringen av kopiene:
n - nære kopier: Flere kopier av en datablokk har samme
forskyvning i forskjellige enheter.
f - fjerne kopier: Flere kopier har veldig forskjellig
svært ulik forskyvning
o - forskjøvne (offset) kopier: Istedenfor at bitene er
duplisert på en stripe, er hele striper duplisert men
rotert med en enhet slik at duplikat blokker er på
forskjeluligke enheter.
6 months ago
IPv6 addresses cannot be configured on point-to-point links. Please use an IPv4 address, or go back and select a different network interface.
IPv6-adresser kan ikke settes opp for punkt-til-punkt lenker. Velg en
IPv4-adresse eller gå tilbake og velg et annet nettverksgrensesnitt.
6 months ago
Resource update 7 months ago
User avatar None

Committed changes

Debian Installer / sublevel3Norwegian Bokmål

Committed changes 7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 719 7,351 45,452
Translated 100% 719 7,351 45,452
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 2, 2020, 2:02 a.m.
Last author Petter Reinholdtsen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity