Language Translated Words Review Checks Suggestions
Chinese
52.8% 45.7% 1.9% 165 0 Translate
Norwegian Bokmål
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Polish
16.0% 14.2% 0.2% 0 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation
Mailing list for translators debian-edu@lists.debian.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license GPL-2.0+
Repository https://anonscm.debian.org/git/debian-edu/debian-edu-doc.git
Repository branch master e246402e
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-edu-documentation/debian-edu-stretch/
Number of strings 4077
Number of words 79710
Number of languages 3
Number of source strings 1359
Number of source words 26570

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Mass state change

You can change state of all strings matching given type at once.

When User Action Detail Object
4 weeks ago None Committed changes Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Det er noen klare svakheter med dette oppsettet. Alle klientene får sitt image ( bilde) fra den samme tjeneren. Dette medfører stor belastning på tjeneren hvis mange klienter starter opp samtidig. I tillegg krever klientene at tjeneren alltid er tilgjengelige; uten den kan de ikke starte eller nå en LDM-tjener. Derfor er dette oppsettet svært avhengig av en tjener, noe som ikke er heldig.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Det er noen klare svakheter med dette oppsettet. Alle klientene får sitt image ( bilde) fra den samme tjeneren. Dette medfører stor belastning på tjeneren hvis mange klienter starter opp samtidig. I tillegg krever klientene at serveren alltid er tilgjengeligtjeneren alltid er tilgjengelige; uten den kan de ikke starte eller nå en LDM-tjener. Derfor er dette oppsettet svært avhengig av en tjener, noe som ikke er heldig.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Små endringer i enkelte objekter og ACLS for å ha flere typer å velge mellom når du legger til systemer i GOsa. Nå kan systemer være av type servtjener, arbeidsstasjon, skriver, terminal eller netdevice (Linux Programmerer Håndbok).
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
<emphasis>squid</emphasis>: Utkobling og omstart av hovedservtjeneren tar lenger tid enn før på grunn av en ny standardinnstilling <computeroutput>shutdown_lifetime 30 seconds</computeroutput>. Som et eksempel kan forsinkelsen være satt til 10 sekunder ved å tilføye linjen <computeroutput>shutdown_lifetime 10 seconds</computeroutput> til <computeroutput>/etc/squid3/squid.conf</computeroutput>.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Nå må du flytte klientene fra 192.168.1.0-nettet til 10.0.2.0-nettet. Dette må gjøres fordi når man bruker lastbalansering, må klientene ha direkte tilgang til den servtjeneren LDM velger. Hvis du beholder klientene i 192.168.1.0-nettet, vil alle klientenes trafikk gå gjennom den servtjeneren før de når den LDM-sertjeneren som er veren som er valgt.algt.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Erstatt xxxx med enten IP-adresser eller vertsnavn for tjenerne. Listen må være separert med mellomrom. Så skal det påfølgende skriptet kopieres til <computeroutput>/opt/ltsp/i386/usr/lib/ltsp/get_hosts</computeroutput> på den servtjeneren som er valgt som lastbalanseringstjener.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Erstatt xxxx med enten IP-adresser eller vertsnavn for servtjenerne. Listaen må være separert med mellomrom. Så skal det påfølgende skriptet kopieres til <computeroutput>/opt/ltsp/i386/usr/lib/ltsp/get_hosts</computeroutput> på den serveren som er valgt som lastbalanseringsservtjener.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Det er noen klare svakheter med dette oppsettet. Alle klientene får sitt image ( bilde) fra den samme tjeneren. Dette medfører stor belastning på tjeneren hvis mange klienter starter opp samtidig. I tillegg krever klientene at serveren alltid er tilgjengelig; uten den kan de ikke starte eller nå en LDM-tjener. Derfor er dette oppsettet svært avhengig av en servtjener, noe som ikke er heldig.
a month ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Når «get_hosts»-skriptet er opprettet, er det på tide å generere en SSH-vertsnøkkel for LTSP-chroot. Dette kan gjøres ved å opprette en fil som består av innholdet av <computeroutput>/opt/ltsp/i386/etc/ssh/ssh_known_hosts </computeroutput> fra alle LTSP-serverntjenere som skal lastbalanseres. Lagre denne filen som <computeroutput>/etc/ltsp/ssh_known_hosts.extra </computeroutput> på alle lastbalanseringsservtjenerne. Dette siste steget er veldig viktig siden ltsp-update-sshkeys kjører hver gang en tjener restartes, og <computeroutput>/etc/ltsp/ssh_known_hosts.extra</computeroutput> legges inn hvis filen eksisterer.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year