Translation status

167 Strings 100% Translate
647 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Fault codes This component is linked to the AndrOBD/Strings repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 6% 2,458 15,579 10
OBD data descriptions This component is linked to the AndrOBD/Strings repository. GPL-3.0 54% 116 553 8

Translation Information

Project website github.com/fr3ts0n/AndrOBD/wiki
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/fr3ts0n/AndrOBD.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hungarian) 5a95ea1
User avatar djcand authored yesterday
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/androbd/strings/
Filemask androbd/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language file androbd/src/main/res/values/strings.xml
Translation file androbd/src/main/res/values-pl/strings.xml
User avatar WaldiS

New translation

AndrOBD / StringsPolish

USB serial communication speed
Szybkość komunikacji szeregowej USB
3 months ago
User avatar WaldiS

New translation

AndrOBD / StringsPolish

ELM baud rate
Szybkość transmisji ELM
3 months ago
User avatar WaldiS

Translation changed

AndrOBD / StringsPolish

This will reset the MIL and clear all emission-related diagnostic
information, including:
- Diagnostic trouble codes
- Freeze frame data
- Oxygen sensor test data
- Status of system monitoring tests
- On-board monitoring tests results
- Distance travelled while MIL activated
- Number of warm-ups since DTCs cleared
- Distance travelled since DTCs cleared
- Engine run time while MIL activated
- Time since DTCs cleared

Other manufacturer specific clearing/resetting actions may occur.
The loss of data may cause the vehicle to run poorly for a short
period of time while the ECU recalibrates itself.
Spowoduje to zresetowanie diagnostyki MIL i usunięcie wszystkich
informacji diagnostycznych związanych z emisją spalin, w tym:
- diagnostyki kodów błędów
- dane zamrożonych ramek
- dane z sondy lambda
- status testów monitorowania systemu
- wyniki monitoringu urządzeń pokładowych
- dystans podróży z aktywnym MIL
- liczba ostrzeżeń od wyczyszczenia DTC
- dystans przebyty od wyczyszczenia DTC
- czas pracy silnika z aktywnym MIL
- czas od wyczyszczenia DTC

Mogą wystąpić inne akcje specyficzne dla czyszczenia/kasowanie.
Utrata danych może spowodować, że pojazd będzie miał gorsze
osiągi na krótki okres, podczas kalibracji ECU.
3 months ago
User avatar WaldiS

Translation changed

AndrOBD / StringsPolish

This will reset the MIL and clear all emission-related diagnostic
information, including:
- Diagnostic trouble codes
- Freeze frame data
- Oxygen sensor test data
- Status of system monitoring tests
- On-board monitoring tests results
- Distance travelled while MIL activated
- Number of warm-ups since DTCs cleared
- Distance travelled since DTCs cleared
- Engine run time while MIL activated
- Time since DTCs cleared

Other manufacturer specific clearing/resetting actions may occur.
The loss of data may cause the vehicle to run poorly for a short
period of time while the ECU recalibrates itself.
Spowoduje to zresetowanie diagnostyki MIL i usunięcie wszystkich
informacji diagnostycznych związanych z emisją spalin, w tym:
- diagnostyki kodów błędów
- dane zamrożonych ramek
- dane z sondy lambda
- status testów monitorowania systemu
- wyniki monitoringu urządzeń pokładowych
- dystans podróży z aktywnym MIL
- liczba ostrzeżeń od wyczyszczenia DTC
- dystans przebyty od wyczyszczenia DTC
- czas pracy silnika z aktywnym MIL
- czas od wyczyszczenia DTC

Mogą wystąpić inne akcje specyficzne dla czyszczenia/kasowanie.
Utrata danych może spowodować, że pojazd będzie miał gorsze
osiągi na krótki okres, podczas kalibracji ECU.
3 months ago
User avatar WaldiS

Translation changed

AndrOBD / StringsPolish

This will reset the MIL and clear all emission-related diagnostic
information, including:
- Diagnostic trouble codes
- Freeze frame data
- Oxygen sensor test data
- Status of system monitoring tests
- On-board monitoring tests results
- Distance travelled while MIL activated
- Number of warm-ups since DTCs cleared
- Distance travelled since DTCs cleared
- Engine run time while MIL activated
- Time since DTCs cleared

Other manufacturer specific clearing/resetting actions may occur.
The loss of data may cause the vehicle to run poorly for a short
period of time while the ECU recalibrates itself.
Spowoduje to zresetowanie diagnostyki MIL i usunięcie wszystkich
informacji diagnostycznych związanych z emisją spalin, w tym:
- diagnostyki kodów błędów
- dane zamrożonych ramek
- dane z sondy lambda
- status testów monitorowania systemu
- wyniki monitoringu urządzeń pokładowych
- dystans podróży z aktywnym MIL
- liczba ostrzeżeń od wyczyszczenia DTC
- dystans przebyty od wyczyszczenia DTC
- czas pracy silnika z aktywnym MIL
- czas od wyczyszczenia DTC

Mogą wystąpić inne akcje specyficzne dla czyszczenia/kasowanie.
Utrata danych może spowodować, że pojazd będzie miał gorsze
osiągi na krótki okres, podczas kalibracji ECU.
3 months ago
User avatar WaldiS

Translation changed

AndrOBD / StringsPolish

Graph actions
Wykres graficzny
3 months ago
User avatar WaldiS

Suggestion removed

AndrOBD / StringsPolish

Process variables
Przelicz zmienne
3 months ago
User avatar WaldiS

Suggestion removed

AndrOBD / StringsPolish

Process variables
Zmienne procesowe
3 months ago
User avatar WaldiS

Suggestion removed

AndrOBD / StringsPolish

Process variables
Przetwórz zmienne
3 months ago
User avatar WaldiS

Translation changed

AndrOBD / StringsPolish

Translation by fr3ts0n
Translation byłumaczenie przez fr3ts0n
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 167 647 4,199
Translated 100% 167 647 4,199
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 4, 2020, 3:36 p.m.
Last author WaldiS

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity