Translation status

2,474 Strings 100% Translate
13,254 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Documentation This component is linked to the Weblate/Application repository. GPL-3.0 15% 5,600 57,132 1 1
Language data GPL-3.0
Application: Javascript This component is linked to the Weblate/Application repository. GPL-3.0
Hosted: Legal GPL-3.0
Hosted GPL-3.0
Website GPL-3.0
Hosted: Error pages This component is linked to the Weblate/Hosted: Legal repository. GPL-3.0

Translation Information

Project website weblate.org
Instructions for translators

https://weblate.org/contribute/

Project maintainers User avatar nijel
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/WeblateOrg/weblate.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Russian) 3d408cab70
User avatar Fat-Zer authored 8 hours ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/weblate/application/
Filemask weblate/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
Translation file weblate/locale/tr/LC_MESSAGES/django.po
User avatar BouRock

Translation changed

Weblate / ApplicationTurkish

There is more than one file for %s language, please adjust the filemask and use components for atranslating different resources.
Tek%s dil (%s)i için dahabirden fazla dosya var, lütfen dosya düzenmaskesini ayarlayın ve farklı kaynakları çevirmek için bileşenleri kullanın.
yesterday
User avatar BouRock

Translation changed

Weblate / ApplicationTurkish

Only chosen users can access VCS repository.
Yalnızca seçilmişen kullanıcılar katkıda bulunaVCS deposuna erişebilir.
yesterday
User avatar BouRock

New translation

Weblate / ApplicationTurkish

VCS repository might be exposed to everybody.
VCS deposu herkese açık olabilir.
yesterday
User avatar BouRock

Translation changed

Weblate / ApplicationTurkish

If you have set up your browser to not save cookies, please turn them on again (at-least for this site, or for 'same-origin' requests).
TEğer tarayıcınızı tanımlama bilgilerini kaydetmemesi için ayarladıysanız, lütfen bunları yeniden açın (en azından bu site veyiçin ya da 'aynı kaynaklı' istekler için yeniden açın).
yesterday
User avatar BouRock

Translation changed

Weblate / ApplicationTurkish

If you have set up your web browser to not send 'Referer' headers, please turn that on (at-least for this site, for HTTPS connections, or for 'same-origin' requests).
Eğer web tarayıcınızı 'Gönderen' üstbilgilerini göndermeyecek şekilde ayarladıysanız, lütfen bunu açın (en azından bu site için, HTTPS bağlantıları ya da 'aynı kaynaklı' istekler için) açın.
yesterday
User avatar BouRock

Translation changed

Weblate / ApplicationTurkish

This HTTPS site requires a 'Referer' header to be sent by your web browser, but none was sent. This header is required for security reasons, to ensure your browser is not hijacked by third-parties.
Bu HTTPS sitesi, web tarayıcınız tarafından gönderilmesi için bir 'Gönderen' üstbilgisi' gerektiriyor, ancak hiçbiri gönderilmedi. Bu üstbilgi, tarayıcınızın üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmemesini sağlamak için güvenlik nedeniyle gereklidir.
yesterday
User avatar BouRock

Translation changed

Weblate / ApplicationTurkish

Term Base eXchange file
Term Base eXchange (TBX)dosyası
yesterday
User avatar BouRock

Translation changed

Weblate / ApplicationTurkish

String variant
Çeşitleri olan dizgilerDizgi çeşidi
yesterday
User avatar BouRock

Translation changed

Weblate / ApplicationTurkish

Pseudolocale generation
Sözde yerelleştirme oluşturma
yesterday
User avatar BouRock

Translation changed

Weblate / ApplicationTurkish

String suffix
Dizgi son eki
yesterday
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,474 13,254 87,956
Translated 100% 2,474 13,254 87,956
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 20, 2021, 10:01 p.m.
Last author Burak Yavuz

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity