Translation status

58 Strings 100% Translate
407 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
qTox Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 91% 58 171 5 6

Translation Information

Project website tox.chat
Project maintainers User avatar tux3 User avatar zetok User avatar sudden6 User avatar anthonybilinski
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://github.com/qTox/qTox-Website.git
Repository branch master
Last remote commit Fix language name and code in French translation 031cda5
Zetok Zalbavar authored 2 years ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/tox/website/
Filemask index.*.json
Translation file index.pl.json
User avatar None

Committed changes

Tox / WebsitePolish

Committed changes 2 years ago
User avatar WaldiS

New translation

Tox / WebsitePolish

GitStats
GitStats - generator statystyk historii git
2 years ago
User avatar WaldiS

Translation changed

Tox / WebsitePolish

Doxygen
Doxygen – generator dokumentacji dla języków C++, C, Java, Objective-C, Python, IDL, Fortran i inne.
2 years ago
User avatar WaldiS

New translation

Tox / WebsitePolish

Doxygen
Doxygen – generator dokumentacji dla języków C++, C, Java, Objective-C, Python, IDL, Fortran i inne.
2 years ago
User avatar WaldiS

New translation

Tox / WebsitePolish

Nightlies
Nocne położenie
2 years ago
User avatar WaldiS

Translation changed

Tox / WebsitePolish

_comment
Przetłumacz tylko z tego pliku, z pozostałych nie!_komentarz
2 years ago
User avatar WaldiS

Translation changed

Tox / WebsitePolish

missedplatform
Inny system?missedplatform
2 years ago
User avatar WaldiS

Translation changed

Tox / WebsitePolish

Start your own project and ask us on <span class="text normal">GitHub</span>, or in <a href="https://webchat.freenode.net/#qtox" class="text bold underline color theme">IRC</a>!
ZaRozpocznij swójwłasny projekt i zadpytaj nam swoje pytania w sieci <a href="https://github.com/irungentoo/ProjectqTox-Core" class="text bold underline color themes na <span class="text normal">GitHub</aspan>, lub na naszym kanale <a href="https://webchat.freenode.net/#qtox" class="text bold underline color theme">IRC</a>!
2 years ago
User avatar WaldiS

Translation changed

Tox / WebsitePolish

We're cool folks from <span class="text normal">all around the world</span>.
Jesteśmy świetną ekipą zebranąfajnymi ludźmi z <span class="text normal">całego świata</span>!.
2 years ago
User avatar WaldiS

Translation changed

Tox / WebsitePolish

qTox is both free for you to use, and free for you to change. You are completely free to both use and modify qTox. Furthermore, <span class="text bold">qTox will never harass you with ads, or require you to pay for features</span>.
Masz prawo do zarówno użytkowania, jakqTox jest zarówno darmowy do użycia, jak i bezpłatny do zmiany. Możesz całkowicie używać i modyfikowaniać qToxa.<br>. Ponadto, <span class="text bold">qTox nigdy nie będzie męczyćnęka Cię reklamami, ani nie wymagać od Ciebie płatności za jakąkolwiek funkcję programu płacenia za funkcje</span>.
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 58 407 2,656
Translated 100% 58 407 2,656
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 29, 2018, 5:16 p.m.
Last author WaldiS

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity