Translation Information

Project website https://remmina.org/
Mailing list for translators l10n@lists.remmina.org
Instructions for translators

Report any and all improvements you can think of, or think may be tangible. Avoid direct translations, and anglicisations. Source strings will be changed if need be to make this easier. Add notifications so you get notified about string changes in your profile :)

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://gitlab.com/Remmina/Remmina
Repository branch master
Last remote commit Update translation files 99b26521
Hosted Weblate authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/remmina/remmina/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/pl.po
User avatar None

Resource update

Remmina / remminaPolish

Resource update 3 days ago
User avatar chipolade

Translation changed

Remmina / remminaPolish

GFX RFX Progressive (32 bpp)
GFX RFX Progressive (32 bpp)
4 days ago
User avatar chipolade

New translation

Remmina / remminaPolish

Automatic (32 bpp) (Server chooses its best format)
Automatyczny (32 bpp) (Serwer wybiera najlepszy format)
4 days ago
User avatar None

New strings to translate

Remmina / remminaPolish

New strings to translate 6 days ago
User avatar None

Resource update

Remmina / remminaPolish

Resource update 6 days ago
User avatar None

Source string changed

Remmina / remminaPolish

GFX RFX Progressive (32 bpp)
6 days ago
User avatar None

Resource update

Remmina / remminaPolish

Resource update a week ago
User avatar chipolade

New translation

Remmina / remminaPolish

Advanced setting for high latency links:
Adjust connection timeout, use if you encounter timeout failures with your connection.
The highest possible value is 600000 ms (10 minutes)
Zaawansowane ustawienia dla łączy o dużym opóźnieniu:
Dostosuj limit czasu połączenia, użyj, jeśli napotkasz awarie limitu czasu połączenia.
Najwyższa możliwa wartość to 600000 ms (10 minut)
2 weeks ago
User avatar chipolade

Translation changed

Remmina / remminaPolish

Connect either to a desktop described in a file (.remmina or a filetype supported by a plugin) or a supported URI (RDP, VNC, SSH or SPICE)
Połącz z komputersię z pulpitem opisanym w pliku (.remmina lub typ wspierpliku obsługiwany przez wtyczkę) lub obsługiwanym identyfikatorem URI (RDP, VNC, SSH lub SPICE)
2 weeks ago
User avatar chipolade

Translation changed

Remmina / remminaPolish

Connection timeout in ms
NawiązywanieLimit czasu połączenia z „%s”…w ms
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 700 3,180 20,185
Translated 100% 700 3,180 20,185
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 5, 2020, 8:22 a.m.
Last author Szylu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity