Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings GPL-3.0 72% 6,296 22,632 209 93 6
Project website https://redreader.org/
Translation license GPL-3.0 Strings
Number of strings 22,707
Number of words 67,396
Number of characters 487,838
Number of languages 29
Number of source strings 783
Number of source words 2,324
Number of source characters 16,822
User avatar zeritti

Translation changed

RedReader / StringsCzech

Singular
Load more comments (%d reply)
Plural
Load more comments (%d replies)
One
Načísti více komentářů (%d odpovědiď)
Few
Načísti více komentářů (%d odpovědíi)
Other
Načíst více komentářů (%d odpovědí)
6 hours ago
User avatar zeritti

Translation changed

RedReader / StringsCzech

Long press
Dlouhý stisk
6 hours ago
User avatar zeritti

Translation changed

RedReader / StringsCzech

Subreddit action menu items
Položky nabídky dlouhého stisku naakcí se subreddity
6 hours ago
User avatar zeritti

Translation changed

RedReader / StringsCzech

Link action menu items
Položky nabídky dlouhého stisku naakcí s odkazy
6 hours ago
User avatar zeritti

Translation changed

RedReader / StringsCzech

Action menu items
Položky nabídky dlouhého stisknutakcí
6 hours ago
User avatar zeritti

New translation

RedReader / StringsCzech

This link does not exist. It may have been deleted.
Tento odkaz neexistuje. Možná byl smazán.
6 hours ago
User avatar zeritti

New translation

RedReader / StringsCzech

Continue
Pokračovat
6 hours ago
User avatar zeritti

New translation

RedReader / StringsCzech

Use external browser (recommended)
Použít externí prohlížeč (doporučeno)
6 hours ago
User avatar zeritti

New translation

RedReader / StringsCzech

Use internal browser (recommended)
Použít interní prohlížeč (doporučeno)
6 hours ago
User avatar zeritti

New translation

RedReader / StringsCzech

When the login is complete, you should be redirected back to RedReader. If the login fails, you can try a different browser using the checkbox below.
Po dokončení přihlášení byste měli být převedeni zpět do RedReader. Pokud se nepodaří přihlásit, můžete použít jiný prohlížeč pomocí checkboxu níže.
6 hours ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity