Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings GPL-3.0 82% 870 6,091 100 87 3
Project website github.com/raatmarien/red-moon
Translation license GPL-3.0 Strings
Number of strings 4,879
Number of words 25,090
Number of characters 146,657
Number of languages 41
Number of source strings 119
Number of source words 612
Number of source characters 3,577
User avatar None

Suggestion added

Red Moon / StringsEsperanto

Settings
Agordoj
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Red Moon / StringsEsperanto

Schedule
Horaro
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Red Moon / StringsEsperanto

Settings
Agordoj
2 weeks ago
User avatar None

Received repository notification

Red Moon / Strings

GitHub: https://github.com/LibreShift/red-moon, master 2 weeks ago
User avatar None

Pushed changes

Red Moon / Strings

Pushed changes 2 weeks ago
User avatar auzkok

Translation changed

Red Moon / StringsCzech

Find more info, leave feedback, and contribute
Podrobné informace, zpětná vazba a příspěvky
2 weeks ago
User avatar auzkok

Translation changed

Red Moon / StringsCzech

When this feature is enabled, Red Moon will automatically pause when certain apps are open. By default, this includes apps that won't work when Red Moon is running*, like installing apks. You can change this behavior for the current screen of the current app from the notification. For example, you might want to add color-sensitive apps, like the camera.

This feature may slightly lower the battery life of your device.

*Some apps are secured against overlays to protect themselves from interference, like tricking you into installing an app you don't want. They won't respond to touches when Red Moon is on, since it works by drawing a transparent red layer over the screen.
Pokud je tato funkce zapnutá, aplikace Red Moon se automaticky zastaví po otevření určitých aplikací. Ve výchozím nastavení se jedná o aplikace, které nebudou fungovat, když je spuštěn Red Moon*, jako je instalace APK souborů. Toto chování můžete změnit pro aktuální obrazovku aplikace z oznámení. Můžete například přidat aplikace citlivá na barvy, například fotoaparát.

Tato funkce může mírně snížit výdrž baterie vašeho zařízení.

* Některé aplikace jsou chráněny před překryvy, aby se zabránilo nechtěné instalaci aplikací, které nechcete. Nebudou reagovat na dotyky, když je Red Moon zapnutý, protože kreslí na obrazovce průhlednou červenou vrstvu.
2 weeks ago
User avatar auzkok

New translation

Red Moon / StringsCzech

Dark theme
Temné téma
2 weeks ago
User avatar auzkok

Translation changed

Red Moon / StringsCzech

Location
Poloha
2 weeks ago
User avatar auzkok

New translation

Red Moon / StringsCzech

Sunrise (%s)
Východ slunce (%s)
2 weeks ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity