Translation status

97 Strings 100% Translate
567 Words 100%

Translation Information

Project website github.com/phw/peek
Instructions for translators

https://github.com/phw/peek#translations

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/phw/peek.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hebrew) 8e40c7a
User avatar Yaron authored 2 weeks ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/peek/translations/
Filemask po/*.po
Translation file po/pl.po
User avatar None

Committed changes

Peek / TranslationsPolish

Committed changes 5 months ago
User avatar None

Committed changes

Peek / TranslationsPolish

Committed changes 5 months ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

Path where last video got saved
Ścieżka ostatnio zapisanego video, w której zapisano ostatni film
5 months ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

Whether to capture the mouse cursor
Czy uprzechwycić kursor myszy
5 months ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

Global keybinding to toggle recording
Globalna kombinacjae klawiszye do przełączania nagrywania
5 months ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

screencast;screen recorder;screen capture;GIF;WebM;APNG;
zrzut ekranuscreencast;rejestrator ekranu;przechwytywanie ekranu;GIF;WebM;APNG;
5 months ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

You are running Peek natively on Wayland, this is currently unsupported. Please start Peek using XWayland by setting <tt>GDK_BACKEND=x11</tt>.

For Details see the Peek <a href='https://github.com/phw/peek#why-no-native-wayland-support'>FAQ about Wayland support</a>.
Używasz Peek natywnie na Wayland'zie, co jest obecnie nie wspier, obecnie nie jest to obsługiwane. Proszę uruchomić Peek używając XWayland, ustawiając <tt>GDK_BACKEND=x11</tt>.

Dla szczegółów zobacAby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z <a href='https://github.com/phw/peek#why-no-native-wayland-support'>FAQ Peek na temat wsparciao obsłudze Wayland'a</a>.
5 months ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

Time in milliseconds for which the recording area size is displayed after resizing stops.
Czas w milisekundach, dla którego obszar nagrywania jest wyświetlany po zmianie rozmiaru ogranicznika.
5 months ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

Peek is not a general purpose screencast app with extended features but rather focuses on the single task of creating small, silent screencasts of an area of the screen for creating GIF animations or silent WebM or MP4 videos.
Peek nie jest ogólnym rejestratorem z rozbudowaaplikacją screencastową ogólnego zastosowania z rozszerzonymi funkcjami, bardziejale skupia się na pojedynczym zadaniu tworzenia małych, cichych nagrańscreencastów z obszaru ekranu zapisywanych jakodo tworzenia animacjei GIF lub cicheych filmyów WebM orazlub MP4.
5 months ago
User avatar chipolade

Translation changed

Peek / TranslationsPolish

Select a screen region to record
Wybierz regionobszar ekranu do nagrywania
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 97 567 3,658
Translated 100% 97 567 3,658
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 28, 2020, 6:57 p.m.
Last author Szylu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity