Translation Information

Project website github.com/machiav3lli/oandbackupx
Project maintainers User avatar machiav3lli
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU Affero General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/machiav3lli/oandbackupx
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #280 from comradekingu/patch-4 6c0037a
machiav3lli authored 9 days ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/oandbackupx/help/
Filemask app/src/main/res/raw-*/help.html
Monolingual base language file app/src/main/res/raw/help.html
Translation file app/src/main/res/raw-nb/help.html
User avatar None

New string to translate

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

New string to translate 9 days ago
User avatar None

Resource update

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

Resource update 9 days ago
User avatar None

Source string changed

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

<strong>Uninstall</strong>: Somewhat more aggressive than a normal uninstall. In addition to doing a normal uninstall via aAndroid commands, uninstalling from OAndBackupX deletes files the app might have left over in /data/app-lib/.
9 days ago
User avatar kingu

Translation changed

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

<strong>Uninstall</strong>: Somewhat more aggressive than a normal uninstall. In addition to doing a normal uninstall via Android commands, uninstalling from OAndBackupX deletes files the app might have left over in /data/app-lib/.
<strong>Flerfoldige brukere</strong>: Flerbruker er fremdeles i beta, men bør virke. Når du gjenoppretter et flerbrukeroppsett, kjøres `pm install -r $apk` og påfølgende vil programmet skrus av for hver bruker som har programmet opplistet i /data/system/user/$user/package-restrictions.xml (med mindre programmet er opplistet som enabled="1"). <br> DettAvinstaller</strong>: Noe mer aggresivt enn en vanlig avinstallasjon. I tillegg til å utføre kvan forårsake problemer for brukere som installerer samme program senere, men er nødvendig for å forhindre programmet fra å bli installert til alle brukerne samtidig. Bindeleddsmenyen har et valg for å skru av og på programmer som kan brukes hvis andre brukere blir ute av stand til å bruke et spesifikt program som følge av at ting blir avskrudd ved gjenoppretting. <br> Å skru på og av virker kun etter første installasjon (ikke nødvendigvis fra OAndBackupX) eller gjenoppretting i programmetlig avinstallasjon via Android-kommandoer, vil avinstallering fra OAndBackupX slette filer programmet kanskje har etterlatt i /data/app-lib/.
9 days ago
User avatar None

Resource update

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

Resource update 12 days ago
User avatar machiav3lli

Source string changed

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

<strong>Enable / disable</strong>: Uses the Android `pm` script to enable or disable an app. Disabling an app removes it from the normal user interface without uninstalling it. This can be used for enabling or disabling an app for multiple users at a time (if the device has multiple users enabled). Users are identified with an ID e.g. 0 is the first user (owner) 10 is usually the work profile.
2 weeks ago
User avatar machiav3lli

Source string changed

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

<strong>Enable / disable</strong>: Uses the `pm` Android script to enable or disable an app. Disabling an app removes it from the normal user interface without uninstalling it. This can be used for enabling or disabling an app for multiple users at a time (if the device has multiple users). Users are identified with an ID e.g. 0 is the first user (owner) 10 is usually the work profileNavigation</strong>: The navigation bar has "Settings", "Home", "Batch backup", "Batch restore" and "Schedule backups" (in that order). The number of apps upgraded after their last backup will be presented as a notification on "Home" button.
2 weeks ago
User avatar machiav3lli

Source string changed

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

<strong>System-less apps</strong>: bBackup and restore of system-less apps installed as Magisk modules is not supported and trying it could lead to system failure in the system and forcing you to format and flash it anew.
2 weeks ago
User avatar machiav3lli

Source string changed

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

<strong>Enable / disable</strong>: Uses the aAndroid `pm` script `pm` to enable or disable an app. Disabling an app removes it from the normal user interface without uninstalling it. This can be used for enabling or disabling an app for multiple users at a time (if the device has multiple users enabled). Users are identified with an idID e.g. 0 is the first user (owner) 10 is usually the work profile.
2 weeks ago
User avatar machiav3lli

Source string changed

OAndBackupX / HelpNorwegian Bokmål

<strong>Enable / disable</strong>: Uses the a`pm` Android script `pm` to enable or disable an app. Disabling an app removes it from the normal user interface without uninstalling it. This can be used for enabling or disabling an app for multiple users at a time (if the device has multiple users enabled). Users are identified with an idID e.g. 0 is the first user (owner) 10 is usually the work profile.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 9 310 1,991
Translated 33% 3 53 375
Needs editing 66% 6 257 1,616
Failing checks 33% 3 99 694

Last activity

Last change Jan. 9, 2021, 8:55 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity