Translation Information

Project website https://www.mailcleaner.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/MailCleaner/MailCleaner.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'origin/master' into Weblate. 613e8fe
Hosted Weblate authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/mailcleaner/user-interface/
Filemaskwww/user/htdocs/lang/*/texts.php
Monolingual base language filewww/user/htdocs/lang/en/texts.php
Translation file www/user/htdocs/lang/pl/texts.php
None

Suggestion added

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Podgląd wiadomości
9 days ago
None

Suggestion added

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Żądanie dostosowania filtra zostanie wysłane do Centrum Analiz MailCleaner; Zawiera ono kopię wiadomości, która została niepoprawnie zablokowana.</br> Uwaga: Zmiana filtrowania nie jest tym samym co biała lub czarna lista
9 days ago
None

Suggestion removed during cleanup

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Podgląd wiadomości
3 months ago
None

Suggestion added

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Prośba o dostosowanie filtra zostanie wysłana do Centrum Analiz MailCleaner; prośba będzie zawierała kopię wiadomości, która została błędnie zablokowana.</br> Uwaga: Dostosowanie filtrowania jest czym innym niż dodanie
do białej (whitelist) lub czarnej (blacklist) listy.
3 months ago
None

Suggestion added

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Podgląd wiadomości
3 months ago
None

New string to translate

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

New string to translate 7 months ago
None

Found duplicated string

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Found duplicated string 7 months ago
None

Found duplicated string

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Found duplicated string 7 months ago
None

Found duplicated string

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Found duplicated string 7 months ago
None

Resource update

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Resource update 7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 341 1,561 10,353
Translated 99% 338 1,476 9,705
Needs editing 0% 3 85 648
Failing check 23% 79 691 4,600

Last activity

Last change March 4, 2019, 1:44 p.m.
Last author Szymon Anders

Activity in last 30 days

Activity in last year