Project Information

Project website https://madewith.cc/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license CC-BY-SA-4.0
Repository https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git
Repository branch master 4c0454a
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/madewithcc/translation/
Translation file po/pl/mwcc.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Polish
2 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
MadLice Withncje Creative Commons
2 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
2 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
StwJak może być zrzobione zgodna lice zncji Creative Commons
2 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
MNarode Wzithny Creative Commons
2 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
## Wprowadzenie
2 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
*<emphasis>CEO, Creative Commons*
</emphasis>
2 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
<emphasis>Ryan Merkley</emphasis>
2 months ago Stanisław Krukowski Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Polish
To jest właśnie prawdziwa wartość rzeczy, które „ ... wykZronabione zgodna lice zncji Creative Commons.
2 months ago Stanisław Krukowski Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Polish
Jestem niezmiernie dumny, że Creative Commons jest w stanie opublikować tę książkę dla wielu społeczności, które chcemy poznać, i które chcemy polubić. Jestem wdzięczny Paulowi i Sarze za ich kreatywność i wnikliwość, a globalnej społeczności za to, że pomogła nam przybliżyć tę książkę Tobie, drogi czytelniku. Jak często mówi członek zarządu CC, Johnathan Nightingale: „To wszystko zostało zrobione przez ludzi (ang. It's all made of people)".
Browse all translation changes

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 1298 69065
Translated 4.1% 54 1649
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 13, 2018, 3:54 p.m.
Last author Stanisław Krukowski

Activity in last 30 days

Activity in last year