Project Information

Project website https://madewith.cc/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license CC-BY-SA-4.0
Repository https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git
Repository branch master 68384ac
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/madewithcc/translation/
Translation file po/pl/mwcc.po
When User Action Translation
2 months ago Gunnar Wolf Resource update Made With Creative Commons/Translation - Polish
3 months ago Gunnar Wolf Resource update Made With Creative Commons/Translation - Polish
4 months ago Gunnar Wolf Resource update Made With Creative Commons/Translation - Polish
4 months ago None Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Polish
4 months ago Stanisław Krukowski Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Polish
To jest właśnie prawdziwa wartość rzeczy, które „ ... są wykonane zgodnie z Creative Commons”.
4 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
## Wprowadzenie
4 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
*CEO, Creative Commons*
4 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
*Ryan Merkley*
4 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
To jest prawdziwa wartość rzeczy, które „są wykonane zgodnie z Creative Commons”.
4 months ago Stanisław Krukowski New translation Made With Creative Commons/Translation - Polish
Jestem niezmiernie dumny, że Creative Commons jest w stanie opublikować tę książkę dla wielu społeczności/wspólnot, które chcemy poznać, i które chcemy polubić. Jestem wdzięczny Paulowi i Sarze za ich kreatywność i wnikliwość, a globalnej społeczności za to, że pomogła nam przybliżyć tę książkę Tobie, drogi czytelniku. Jak często mówi członek zarządu CC, Johnathan Nightingale: „To wszystko powstało z ludzi".
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 1206 68725
Translated 4.0% 49 1535
Review 0.1% 1
Failing check 0.1% 1

Last activity

Last change Aug. 29, 2017, 10:57 a.m.
Last author Stanisław Krukowski

Activity in last 30 days

Activity in last year