Translation Information

Project website liberapay.com
Instructions for translators

https://github.com/liberapay/salon/labels/i18n

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Zero v1.0 Universal
Source code repository https://github.com/liberapay/liberapay.com.git
Repository branch master
Last remote commit update translation catalogs bbdde0646
User avatar Changaco authored 3 days ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/liberapay/core/
Filemask i18n/core/*.po
Translation file i18n/core/nb.po
User avatar kingu

New translation

Liberapay / CoreNorwegian Bokmål

Please input your password to confirm this action:
Skriv inn passordet ditt for å bekrefte denne handlingen:
2 days ago
User avatar kingu

New translation

Liberapay / CoreNorwegian Bokmål

“{0}” is not a valid account ID.
«{0}» er ikke en gyldig konto-ID.
2 days ago
User avatar None

New strings to translate

Liberapay / CoreNorwegian Bokmål

New strings to translate 3 days ago
User avatar None

Resource update

Liberapay / CoreNorwegian Bokmål

Resource update 3 days ago
User avatar kingu

Translation changed

Liberapay / CoreNorwegian Bokmål

The intermediaries involved in payment processing collect information for anti-fraud purposes, for example the name and IP address of the payer. Please read these documents if you want more information: {links_to_policies}.
Mellomleddene involvert i betalingsbehandlingen samler info for å bekjempe hvitvasking ofg svindel, for eksempel navnet og IP-adressene til betaleren. Les disse dokumentene hvis du vil ha mer info: {links_to_policies}.
5 days ago
User avatar kingu

Translation changed

Liberapay / CoreNorwegian Bokmål

Liberapay does not tell creators who their patrons are. However, PayPal allows the recipient of a payment to see the name and email address of the payer, so donors who don't want to reveal themselves should not choose PayPal as the payment method.
Liberapay forteller ikke skapere hvem deres bidragsytere er. Dog tillater PayPal mottageren av betalingen å se betalerens navnet og e-postadressen til betaleren, så kronerullere som ikke ønsker å avsløre seg selv bør ikke bruke PayPal som betalingsmetode.
5 days ago
User avatar kingu

New translation

Liberapay / CoreNorwegian Bokmål

As a precaution against identity theft in case of data leak, the identity information of Liberapay account owners is stored encrypted in our database.
Som en forhåndsregel mot identitetstyveri i tilfelle datalekkasje, er identitetsinfoen tilhørende kontoer lagret kryptert i vår database.
5 days ago
User avatar kingu

New translation

Liberapay / CoreNorwegian Bokmål

Liberapay does not tell creators who their patrons are. However, PayPal allows the recipient of a payment to see the name and email address of the payer, so donors who don't want to reveal themselves should not choose PayPal as the payment method.
Liberapay forteller ikke skapere hvem deres bidragsytere er. Dog tillater PayPal mottageren av betalingen å se navnet og e-postadressen til betaleren, så kronerullere som ikke ønsker å avsløre seg selv bør ikke bruke PayPal som betalingsmetode.
5 days ago
User avatar kingu

Translation changed

Liberapay / CoreNorwegian Bokmål

The intermediaries involved in payment processing collect information for anti-fraud purposes, for example the name and IP address of the payer. Please read these documents if you want more information: {links_to_policies}.
Mellomleddene involvert i betalingsbehandlingen samler info for å bekjempe hvitvasking of svindel, for eksempel navnet og IP-adressene til betaleren. Les disse dokumentene hvis du vil ha mer info: {links_to_policies}.
5 days ago
User avatar kingu

New translation

Liberapay / CoreNorwegian Bokmål

The intermediaries involved in payment processing collect information for anti-fraud purposes, for example the name and IP address of the payer. Please read these documents if you want more information: {links_to_policies}.
Mellomleddene involvert i betalingsbehandlingen samler info for å bekjempe hvitvasking of svindel, for eksempel navnet og IP-adressene til betaleren. Les disse dokumentene hvis du vil ha mer info:
5 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,598 15,218 99,173
Translated 92% 1,483 13,658 87,731
Needs editing 7% 115 1,560 11,442
Failing checks 5% 88 1,103 8,099

Last activity

Last change Nov. 23, 2020, 1:42 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity