Translation Information

Project website https://kaidan.im
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://invent.kde.org/kde/kaidan
Repository branch master
Last remote commit Remove non-existing eb5e715
User avatar jbbgameich authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/kaidan/translations/
Filemaski18n/*.ts
Translation file i18n/nb.ts
Could not rename contact, as a result of not being connected.
Kunne ikke gi kontakten nytt navn, fordi den ikke er tilkoblet.
yesterday
Your account will be deleted completely, which means from this app and from the server.
You will not be able to use your account again!
Kontoen din vil slettes fullstendig, fra programmet og tjeneren.
Du vil ikke kunne bruke kontoen igjen.
yesterday
You can decide to only not show your password for <b>%1</b> as text anymore or to remove it completely from the account transfer. If you remove your password completely, you won't be able to use the account transfer via scanning without entering your password because it is also removed from the QR code.
Du kan bestemme deg for å ikke vise passordet for <b>%1</b> som tekst i fremtiden, eller å fjerne det helt fra konto-overføringen. Hvis du fjerner passordet helt, vil du ikke kunne bruke konto-overføring via skanning uten å skrive inn passordet ditt, fordi det også fjernes fra QR-koden.
yesterday
User avatar kingu

Translation changed

Kaidan / TranslationsNorwegian Bokmål

You can decide to only not show your password for <b>%1</b> as text anymore or to remove it completely from the account transfer. If you remove your password completely, you won't be able to use the account transfer via scanning without entering your password because it is also removed from the QR code.
Du kan bestemme deg for å ikke vise passordet for <b>%1</b> som tekst i fremtiden, eller å fjerne det helt fra konto-overføringen. Hvis du fjerner passordet helt, vil du ikke kunne bruke konto-overføring via skanning uten å skrive inn passordet ditt, fordi det også fjernes fra QR-koden.
yesterday
User avatar kingu

Translation changed

Kaidan / TranslationsNorwegian Bokmål

You can decide to only not show your password for <b>%1</b> as text anymore or to remove it completely from the account transfer. If you remove your password completely, you won't be able to use the account transfer via scanning without entering your password because it is also removed from the QR code.
Du kan bestemme deg for å ikke vise passordet for <b>%1
yesterday
You can decide to only not show your password for <b>%1</b> as text anymore or to remove it completely from the account transfer. If you remove your password completely, you won't be able to use the account transfer via scanning without entering your password because it is also removed from the QR code.
Du kan bestemme deg for å ikke vise passordet for
yesterday
Your password will not be shown as text anymore.
You won't be able to see your password as text again because this action cannot be undone!
Make sure that you backed it up if you want to use your account later.
Passordet ditt vil ikke lenger bli vist som tekst.
Du vil ikke kunne se passordet ditt som tekst igjen fordi handlingen ikke kan angres.
Forsikre deg om at du har sikkerhetskopiert passordet hvis du ønsker å bruke den senere.
yesterday
Enjoy free communication on every device!
Nyt fri kommunikasjon på alle enheter.
yesterday
User avatar kingu

Translation changed

Kaidan / TranslationsNorwegian Bokmål

%1 days
%1 dager
yesterday
%1 days
%1 dag
yesterday
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 240 996 5,866
Translated 83% 201 776 4,545
Needs editing 16% 39 220 1,321
Failing checks 2% 7 137 817

Last activity

Last change Aug. 8, 2020, 2:52 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity