Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Translations 77.6% 77.3% 2.1% 1.1% 0.6% 10.0%
Project website https://kaidan.im
Translation license GPL-3.0+
Number of strings 2096
Number of words 7483
Number of characters 45232
Number of languages 19
Number of source strings 111
Number of source words 395
Number of source characters 2388
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 88.3% 88.3% 80.0% 80.0% 3.6% 3.6% 0.0% 9.9%
Basque 100.0% 88.3% 100.0% 94.4% 0.0% 0.0% 0.0% 11.2%
Catalan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.9%
Czech 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.9%
Dutch 64.9% 64.9% 72.2% 72.2% 9.9% 6.3% 0.0% 9.9%
English 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.9% 9.9%
French 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.9%
Galician 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 9.9%
German 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.9% 9.9%
German (Austria) 67.6% 67.6% 64.3% 64.3% 0.0% 0.0% 3.6% 9.9%
Italian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.9%
Japanese 7.2% 7.2% 2.8% 2.8% 5.4% 0.0% 0.0% 9.9%
Malay 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.9%
Norwegian Bokmål 91.9% 91.9% 84.1% 84.1% 8.1% 2.7% 0.0% 9.9%
Polish 71.2% 71.2% 70.4% 70.4% 1.8% 0.9% 0.0% 9.9%
Portuguese 42.3% 42.3% 50.1% 50.1% 4.5% 0.0% 0.0% 9.9%
Russian 44.1% 44.1% 46.3% 46.3% 5.4% 1.8% 5.4% 9.9%
Spanish 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.8%
Ukrainian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.9%
When User Action Detail Object
3 days ago None Rebased repository Kaidan/Translations
3 days ago None Committed changes Kaidan/Translations - Polish
3 days ago truelnj Comment added Kaidan/Translations - Polish
3 days ago truelnj Comment added Kaidan/Translations - Polish
4 days ago cacahueto New translation Kaidan/Translations - Polish
Hasło zostało pomyślnie zmienione.
4 days ago cacahueto New translation Kaidan/Translations - Polish
Poprawienie wiadomości nie powiodło się.
4 days ago cacahueto New translation Kaidan/Translations - Polish
Nie udało się wysłać wiadomość.
4 days ago cacahueto New translation Kaidan/Translations - Polish
Ukryta wiadomość
4 days ago cacahueto New translation Kaidan/Translations - Polish
Nie udało się poprawić wiadomość z powodu braku połączenia.
4 days ago cacahueto Marked for edit Kaidan/Translations - Polish
Protokół uwierzytelniania nie jest obsługiwany przez serwer.
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year