Translation status

Strings15
100.0% Translate
Words127
100.0%

Translation Information

Project website https://gafam.info/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license CC0-1.0
Repository https://github.com/gafam/gafam-poster-translations.git
Repository branch master 2369145, 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/gafam/translations/
Filemaskpo/*.po
Monolingual base language filepo/en.po
Translation file po/gl.po
When User Action Detail Object
8 months ago None Committed changes GAFAM/Translations - Galician
8 months ago XoseM Translation changed GAFAM/Translations - Galician
Microsoft faise forte nas escolas
e universidades forzando acordos para adestrar
ao profesorado e estudantes.
8 months ago XoseM New translation GAFAM/Translations - Galician
Microsoft faise forte nas escolas
e universidades forzando acordos para adestrar
ao profesorado e estudantes.
8 months ago XoseM New translation GAFAM/Translations - Galician
FORMATEA
AOS SEUS
FILLOS
8 months ago XoseM New translation GAFAM/Translations - Galician
Microsoft
8 months ago XoseM New translation GAFAM/Translations - Galician
Analizando a unha escala suficiente, comportamentos
que semellarían triviais poden revelar moito sobre a súa
personalidade, expectativas e as súas amizades
8 months ago XoseM New translation GAFAM/Translations - Galician
SABE
QUE REGALOS
LLE ESTÁN
A FACER
8 months ago XoseM New translation GAFAM/Translations - Galician
amazon
8 months ago XoseM New translation GAFAM/Translations - Galician
Facebook escolle os contidos do taboleiro de
noticias e analiza a súa reacción e engaiolao na
súa burbulla de filtros
8 months ago XoseM New translation GAFAM/Translations - Galician
ESCOLLE
O QUE
VOSTEDE LE
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 15 127
Translated 100.0% 15 127
Needs editing 0.0% 0
Failing check 13.3% 2

Last activity

Last change Dec. 24, 2018, 10:01 a.m.
Last author Xosé M

Activity in last 30 days

Activity in last year