Translation status

Strings1025
88.4% Translate
Words4001
81.3%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.exaile.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-2.0+
Repository https://github.com/exaile/exaile.git
Repository branch master 7a993967
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/exaile/master/
Translation file po/cs.po
When User Action Translation
4 months ago None Resource update Exaile/master - Czech
2 years ago None Resource update Exaile/master - Czech
2 years ago Michal Čihař Translation changed Exaile/master - Czech
Přehrává hudbu v určený datum a čas.

Ujistěte se, že máte naplněný seznam skladeb.
2 years ago Michal Čihař Translation changed Exaile/master - Czech
Použít přechody blednutí obrazu při činnosti uživatele
2 years ago Michal Čihař Translation changed Exaile/master - Czech
Řadit písničky do fronty místo přehrávání
2 years ago Michal Čihař Translation changed Exaile/master - Czech
Přidání/nahrazení pomocí položky v menu začne s přehráváním
2 years ago Michal Čihař Translation changed Exaile/master - Czech
Nahradit obsah panelu dvojklikem
2 years ago Michal Čihař Translation changed Exaile/master - Czech
Zápis štítků selhal
2 years ago Michal Čihař Translation changed Exaile/master - Czech
Použít relativní cestu k souborům
2 years ago Michal Čihař Translation changed Exaile/master - Czech
One
%d den,
Few
%d dny,
Other
%d dnů,
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 1025 4001
Translated 88.4% 907 3254
Review 6.1% 63
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 12, 2014, 3:09 p.m.
Last author Michal Čihař

Activity in last 30 days

Activity in last year