Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Catalan This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0
Chinese (Simplified) This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0
Chinese (Traditional) This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0
Czech This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0 1
Danish This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0 4
Finnish This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0 2
Hungarian This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0 1
Norwegian Bokmål This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0 75% 1 78
Norwegian Nynorsk This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0
Romanian This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0
Spanish This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0
Swedish This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0
Tagalog This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0
Ukrainian This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0 0% 4 171
Vietnamese This component is linked to the Debian Installation Guide/Bookinfo repository. GPL-2.0
Please sign in to see the alerts.
Project website https://salsa.debian.org/installer-team/installation-guide
Mailing list for translators debian-boot@lists.debian.org
Instructions for translators

https://d-i.debian.org/doc/installation-guide/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 only
Repository https://salsa.debian.org/installer-team/installation-guide.git
Repository branch master
Last remote commit Bug #322694 has been fixed recently. So tagging it as pending 14cb8ecd0
User avatar hwansing authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-installation-guide/bookinfo/
Filemaskpo/*/preface.po
Number of strings 64
Number of words 2,736
Number of characters 16,848
Number of languages 16
Number of source strings 4
Number of source words 171
Number of source characters 1,053
Resource update a month ago
Resource update 2 months ago
User avatar None

Committed changes

Debian Installation Guide / PrefaceNorwegian Bokmål

Committed changes 2 months ago
We understand that many of you want to install &debian; without reading this manual, and the &debian; installer is designed to make this possible. If you don't have time to read the whole Installation Guide right now, we recommend that you read the Installation Howto, which will walk you through the basic installation process, and links to the manual for more advanced topics or for when things go wrong. The Installation Howto can be found in <xref linkend="installation-howto"/>.
Vi forstår at mange av dere ønsker å installere &debian; uten å lese denne manualen, og at &debian;-installasjonsprogrammet er designet for å muliggjøre dette. Hvis du ikke har tid til å lese hele installasjonsveiledningen nå, anbefales det at du leser installasjonsinstruksen, som tar deg gjennom den grunnleggende prosessen, og lenker til manualen for mere avanserte tema, eller for feilsøking. Installasjonsinstruksen er å finne i <xref linkend="installation-howto"/>.
2 months ago
We understand that many of you want to install &debian; without reading this manual, and the &debian; installer is designed to make this possible. If you don't have time to read the whole Installation Guide right now, we recommend that you read the Installation Howto, which will walk you through the basic installation process, and links to the manual for more advanced topics or for when things go wrong. The Installation Howto can be found in <xref linkend="installation-howto"/>.
Vi forstår at mange av dere ønsker å installere &debian; uten å lese denne manualen, og at &debian;-installasjonsprogrammet er designet for å muliggjøre dette. Hvis du ikke har tid til å lese hele installasjonsveiledningen nå, anbefales det at du leser installasjonsinstruksen, som tar deg gjennom den grunnleggende prosessen, og lenker til manualen for mere avanserte tema, eller for feilsøking. Installasjonsinstruksen er å finne i <xref linkend="installation-howto"/>.
2 months ago
We understand that many of you want to install &debian; without reading this manual, and the &debian; installer is designed to make this possible. If you don't have time to read the whole Installation Guide right now, we recommend that you read the Installation Howto, which will walk you through the basic installation process, and links to the manual for more advanced topics or for when things go wrong. The Installation Howto can be found in <xref linkend="installation-howto"/>.
Vi forstår at mange av dere ønsker å installere &debian; uten å lese denne manualen, og at &debian;-installasjonsprogrammet er designet for å muliggjøre dette. Hvis du ikke har tid til å lese hele installasjonsveiledningen nå, anbefales det at du leser installasjonsinstruksen, som tar deg gjennom den grunnleggende prosessen, og lenker til manualen for mere avanserte tema, eller for feilsøking. Installasjonsinstruksen er å finne i <xref linkend="installation-howto"/>
2 months ago
We understand that many of you want to install &debian; without reading this manual, and the &debian; installer is designed to make this possible. If you don't have time to read the whole Installation Guide right now, we recommend that you read the Installation Howto, which will walk you through the basic installation process, and links to the manual for more advanced topics or for when things go wrong. The Installation Howto can be found in <xref linkend="installation-howto"/>.
Vi forstår at mange av dere ønsker å installere &debian; uten å lese denne manualen, og at &debian;-installasjonsprogrammet er designet for å muliggjøre dette. Hvis du ikke har tid til å lese hele installasjonsveiledningen nå, anbefales det at du leser installasjonsinstruksen, som tar deg gjennom den grunnleggende prosessen, og lenker til manualen for mere avanserte tema, eller for feilsøking. Installasjonsinstruksen er å finne i
2 months ago
We understand that many of you want to install &debian; without reading this manual, and the &debian; installer is designed to make this possible. If you don't have time to read the whole Installation Guide right now, we recommend that you read the Installation Howto, which will walk you through the basic installation process, and links to the manual for more advanced topics or for when things go wrong. The Installation Howto can be found in <xref linkend="installation-howto"/>.
Vi forstår at mange av dere ønsker å installere &debian; uten å lese denne manualen, og at &debian;-installasjons
2 months ago
We understand that many of you want to install &debian; without reading this manual, and the &debian; installer is designed to make this possible. If you don't have time to read the whole Installation Guide right now, we recommend that you read the Installation Howto, which will walk you through the basic installation process, and links to the manual for more advanced topics or for when things go wrong. The Installation Howto can be found in <xref linkend="installation-howto"/>.
Vi forstår at mange av dere ønsker å installere &debian; uten å lese denne manualen, og at &debian;
2 months ago
We understand that many of you want to install &debian; without reading this manual, and the &debian; installer is designed to make this possible. If you don't have time to read the whole Installation Guide right now, we recommend that you read the Installation Howto, which will walk you through the basic installation process, and links to the manual for more advanced topics or for when things go wrong. The Installation Howto can be found in <xref linkend="installation-howto"/>.
Vi forstår at mange av dere ønsker å installere &debian; uten å lese denne manualen, og at
2 months ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity