Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Catalan 100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) 100.0% 100.0% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 55.2% 39.8% 34.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 100.0% 100.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 29.3% 0.0% 0.0% Translate
Swedish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tagalog 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 98.3% 99.0% 1.7% 8.6% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://salsa.debian.org/installer-team/installation-guide
Mailing list for translators debian-boot@lists.debian.org
Instructions for translators https://d-i.debian.org/doc/installation-guide/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0
Repository https://salsa.debian.org/installer-team/installation-guide.git
Repository branch master
Last remote commit (fr) Proofread Jean-Paul Guillonneau 8e197293a
Baptiste Jammet authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-installation-guide/bookinfo/
Filemaskpo/*/gpl.po
Number of strings 870
Number of words 48165
Number of characters 297435
Number of languages 15
Number of source strings 58
Number of source words 3211
Number of source characters 19829
When User Action Detail Object
18 hours ago mattiasmun Translation changed Debian Installation Guide/Gpl - Swedish
<emphasis role="bold">11.</emphasis> DÅ DENNA PROGRAMVARA LICENSIERAS UTAN KOSTNAD GES INGEN GARANTI FÖR PROGRAMMET, UTOM SÅDAN GARANTI SOM MÅSTE GES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. FÖRUTOM DÅ DET UTTRYCKS I SKRIFT TILLHANDAHÅLLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN OCH/ELLER ANDRA PARTER PROGRAMMET <quote>I BEFINTLIGT SKICK</quote> (<quote>AS IS</quote>) UTAN GARANTIER AV NÅGRA SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VID KÖP OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. HELA RISKEN FÖR KVALITET OCH ANVÄNDBARHET BÄRS AV DIG. OM PROGRAMMET SKULLE VISA SIG HA DEFEKTER SKALL DU BÄRA ALLA KOSTNADER FÖR FELETS AVHJÄLPANDE, REPARATIONER ELLER NÖDVÄNDIGSERVICE.
18 hours ago mattiasmun New contributor Debian Installation Guide/Gpl - Swedish
18 hours ago mattiasmun Translation changed Debian Installation Guide/Gpl - Swedish
<emphasis role="bold">0.</emphasis> Dessa licensvillkor gäller varje programvara eller annat verk som innehåller en hänvisning till dessa licensvillkor där upphovsrättsinnehavaren stadgat att programvaran kan distribueras enligt [General Public License] dessa villkor. <quote>Programvaran</quote> enligt nedan syftar på varje sådan programvara eller verk och <quote>Verk baserat på Programvaran</quote> syftar på antingen Programvaran eller på derivativa verk, såsom ett verk som innehåller Programvaran eller en del av Programvaran, antingen en exakt kopia eller en ändrad kopia och/eller översatt till ett annat språk. (öÖversättningar ingår nedan utan begränsningar i begreppet <quote>förändringar</quote>, <quote>förändra</quote> samt <quote>ändringar</quote> eller <quote>ändramodifiering</quote>.) Varje licenstagare benämns som <quote>Ddu</quote>.
yesterday None New alert Repository outdated. Debian Installation Guide/Gpl
2 weeks ago None New alert Repository outdated. Debian Installation Guide/Gpl
2 weeks ago None New alert Repository outdated. Debian Installation Guide/Gpl
3 weeks ago hwansing Component unlocked Debian Installation Guide/Gpl
3 weeks ago hwansing Component locked Debian Installation Guide/Gpl
3 weeks ago None New alert Could not merge the repository. Debian Installation Guide/Gpl
a month ago None New string to translate Debian Installation Guide/Gpl - Ukrainian
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year