Translation status

101 Strings 100% Translate
736 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Website AGPL-3.0 1

Translation Information

Project website boilr.mobi
Instructions for translators

https://github.com/andrefbsantos/boilr/blob/master/CONTRIBUTING.md#xliffg-tag

Project maintainers User avatar dllud
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/drpout/boilr.git
Repository branch master
Last remote commit corrected donation coin addresses ef21e83
algazarra authored a year ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/boilr/application/
Filemask src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language file src/main/res/values/strings.xml
Translation file src/main/res/values-nl/strings.xml
User avatar None

Committed changes

Boilr / ApplicationDutch

Committed changes 12 months ago
User avatar vistaus

New translation

Boilr / ApplicationDutch

Refresh alarms
Ververs alarmlijstAlarmlijst verversen
12 months ago
User avatar ponjadito23

Source string changed

Boilr / ApplicationDutch

Referesh alarms
a year ago
User avatar None

Committed changes

Boilr / ApplicationDutch

Committed changes 3 years ago
User avatar pander

Translation changed

Boilr / ApplicationDutch

Snooze on retrace
Sluimeer bij terugkeer
3 years ago
User avatar pander

Translation changed

Boilr / ApplicationDutch

Change in percentage
PercentagewijzigingWijzigingspercentage
3 years ago
User avatar pander

Translation changed

Boilr / ApplicationDutch

Twice a day
Twee keer per dagmaal daags
3 years ago
User avatar None

Committed changes

Boilr / ApplicationDutch

Committed changes 3 years ago
User avatar pander

Translation changed

Boilr / ApplicationDutch

Monitor Bitcoin, cryptocurrencies, cryptoassets, futures and options, and trigger alarms according to your settings. 90+ exchanges and counting.

Supports 2 alarm types:

* Price Hit - Triggered when price crosses the alarm's upper or lower limit. One limit may be left empty to create an alarm with a single trigger.

* Price Change - Triggered when price changes more than X amount (in currency or percentage) in a specified time frame (e.g. 15 min). It uses a rolling time frame: price is fetched with a given update interval (e.g. 30 s) and compared with the price fetched one time frame ago (e.g. 15 min ago).

Sound and vibration are configurable globally, and individually for each alarm. Lists of exchanges, pairs and alarms are fully searchable, allowing quick setup and configuration. The alarm list behaves as your ticker, where you can reorder your alarms and directly change their limits. Triggered alarms ring, displaying their status, until you turn them off. Just like an alarm clock. Alarms can also be set to snooze automatically on price retrace. Market data is retrieved directly from the exchanges via Wi-Fi or Mobile Data (if allowed).

Boilr supports all exchanges available on libdynticker, as all their pairs: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is free (as in freedom) software released under GPLv3+. ALL source-code is available at https://github.com/drpout/boilr

If useful, consider making a donation or sending a tip: http://boilr.mobi/#donate

For help, bug reports and feature requests please use our GitHub issues.

Reasons for permissions:

* Read the contents of your SD card - Used to fetch your custom ringtones.

* Disable your screen lock - So you can turn off a ringing alarm without unlocking your device.

* Full network access - To fetch data from the exchanges.

* View network connections - To know whether you're using Wi-Fi or Mobile Data, allowing Mobile Data restriction.

* Run at startup - To grab your active alarms and start updating them.

* Control vibration - Allows vibration when an alarm is triggered.

* Prevent phone from sleeping - Used to keep showing the alarm triggered activity until you press the turn off button.

For a version history check: https://github.com/drpout/boilr/releases

Currently supported exchangesBitcoin and altcoins to FIAT:Altcoins:Assets and Derivatives (Futures and Options):Bullion:
Monitort Bitcoin, cryptovaluta, crypto-activa, toekomsten en opties en triggert alarmen, afhankelijk van uw instellingen. Ondersteunt 90+ beurzen en het aantal is nog steeds groeiende.

Ondersteunt 2 alarmtypes:

* Prijsbereik - Wordt getriggerd wanneer de prijs de boven- of ondergrens van alarm overschrijdt. Eén limiet kan leeg worden gelaten om een alarm te creëren met een losse trigger.

* Prijswijziging - Wordt getriggerd bij prijswijzigingen die meer zijn dan het aantal X (in valuta of percentage) in een gespecificeerd tijdsbestek (bijv. 15 minuten). Het gebruikt een rollend tijdsbestek: de prijs wordt opgehaald afhankelijk van de bijgewerktussenpose (bijv. 30 seconden) en compared wordt vergeleken met de vorige opgehaalde prijs (bijv. 15 minuten geleden).

Geluid en trillen wordt ondersteund, zowel globaal als per alarm. De lijst van beurzen, paren en alarmen zijn volledig doorzoekbaar, wat zorgt voor gemakkelijk en snel instellen. De alarmlijst gedraagt zich als een klok, waar u alarmen kunt re-organiseren en direct hun limieten kunt wijzigen. Getriggerde alarmen rinkelen en geven hun status weer totdat u ze uitzet. Net als een alarmklok. Alarmen kunnen ook worden ingesteld om automatisch te sluimeren bij prijsterugslagen. De marktgegevens worden direct opgehaald van de beurzen via Wi-Fi of mobiele gegevens (indien toegestaan).

Boilr ondersteunt alle beschikbare beurzen op libdynticker, en tevens alle paren: https://github.com/drpout/libdynticker/#supported-exchanges

Boilr is gratis (als in: vrijheid) software, uitgegeven onder de GPLv3+. ALLE broncode is beschikbaar op https://github.com/drpout/boilr

Als u de app handig vindt, overweeg dan een donatie te doen: http://boilr.mobi/#donate

Als u hulp nodig heeft, een fout (bug) wilt rapporteren of ideeën wilt indienen, gebruik dan onze GitHub Issues.

Redenen voor toegangsrechten:

* Het lezen van de inhoud van de SD-kaartinhoud - Wordt gebruikt om uw aangepaste beltonen op te halen.

* Het uitschakelen van uw schermvergrendeling - Zodat u een rinkelend alarm uit kunt schakelen zonder dat uw apparaat ontgrendeld hoeft te worden.

* Volledige netwerktoegang - Om beursgegevens op te halen.

* Netwerkverbindingen weergeven - Om erachter te komen of u Wi-Fi of mobiele gegevens gebruikt zodat evt. een limiet kan worden ingesteld op mobiele gegevens.

* Opstarten bij systeemopstart - Om uw actieve alarmen te indexeren en ze bij te werken.

* Trillingsbediening - Staat trillen toe wanneer een alarm wordt getriggerd.

* Voorkomen dat de telefoon in de slaapstand gaat - Wordt gebruikt om de getriggerde alarmactiviteit te blijven weergeven totdat u op de uit-knop drukt.

Voor versiegeschiedenis, zie: https://github.com/drpout/boilr/releases

Momenteel ondersteunde beurzen:Bitcoin en altcoins naar FIAT:Altcoins:Activa en afgeleiden (ToekomstenFutures en Opties):Bullion:
3 years ago
User avatar pander

Translation changed

Boilr / ApplicationDutch

Loading price…
Bezig met laden van prijsPrijs aan het laden
3 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 101 736 5,987
Translated 100% 101 736 5,987
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 2% 3 12 324

Last activity

Last change Jan. 28, 2020, 4:18 p.m.
Last author Heimen Stoffels

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity