Translation status

Strings46
100.0% Translate
Words479
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
AppMenu Applet 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Datetime Applet 94.1% 74.0% 5.9% 0.0% 0.0% 5.9% Translate
Display Applet 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Keyboard Applet 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages Applet 91.7% 57.9% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Notifications Applet 64.7% 87.5% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Power Applet 85.7% 63.4% 4.1% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Printers Applet 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Session Applet 95.6% 95.5% 4.4% 2.2% 0.0% 4.4% Translate
System Tray Applet 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://wiki.ubuntu.com/Ayatana
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/AyatanaIndicators/ayatana-indicator-sound.git
Repository branch master 24b4d17, 13 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/ayatana-indicators/sound-applet/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/pl.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Resource update Ayatana Indicators/Sound Applet - Polish
a year ago WaldiS Committed changes Ayatana Indicators/Sound Applet - Polish
a year ago WaldiS New translation Ayatana Indicators/Sound Applet - Polish
Maksymalna głośność, gdy ustawienie 'zezwolenie na wzmocnioną głośność' com.ubuntu.sound jest wyłączone. 
 
Aby zachować zgodność z normą europejską EN 60950-1/Al2, wartość ta nigdy nie powinna być ustawiona na wartość dB, która powoduje, że moc wyjściowa słuchawek przekracza 100 dBA, a moc elektryczna nie przekracza 150 mV. 
 
Wartość domyślna (0) odpowiada PA_VOLUME_NORM PulseAudio.
a year ago WaldiS Translation completed Ayatana Indicators/Sound Applet - Polish
a year ago WaldiS New translation Ayatana Indicators/Sound Applet - Polish
Maksymalna głośność, gdy włączone jest ustawienie 'zezwolenie na wzmocnioną głośność' com.ubuntu.sound. 
 
Aby zachować zgodność z normą europejską EN 60950-1/Al2, wartość ta nigdy nie powinna być ustawiona na wartość dB, która powoduje, że moc wyjściowa słuchawek przekracza 100 dBA, a moc elektryczna nie przekracza 150 mV. 
 
Wartość domyślna (11) odpowiada PA_VOLUME_UI_MAX PulseAudio.
a year ago WaldiS New translation Ayatana Indicators/Sound Applet - Polish
Wolumin wyjściowy do użycia, gdy włączone jest ustawienie 'zezwalaj na wzmocnioną głośność' com.ubuntu.sound.
a year ago WaldiS New translation Ayatana Indicators/Sound Applet - Polish
Poziom głośności, który wyzwala ostrzeżenie o dużej głośności. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja z ostrzeżeniem o woluminie.
a year ago WaldiS New translation Ayatana Indicators/Sound Applet - Polish
Ile sekund należy zapamiętać zatwierdzenie głośności ostrzeżenia przez użytkownika.
a year ago WaldiS New translation Ayatana Indicators/Sound Applet - Polish
Jeśli jest włączone na urządzeniu, użytkownikowi zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem, jeśli (a) coś jest podłączone do gniazda słuchawkowego (tj. Brak ostrzeżeń dla głośników głośnikowych) ORAZ (b) odtwarzanie multimediów (np. Brak ostrzeżeń o dzwonkach ) ORAZ (c) użytkownik próbuje ustawić głośność wyższą niż decybelki ostrzegawcze-decybele ORAZ (d) użytkownik nie wyraził zgody w ostatniej godzinie zatwierdzania-objętości ttl.
a year ago WaldiS New translation Ayatana Indicators/Sound Applet - Polish
Jak długo należy pamiętać zatwierdzenie przez użytkownika okna dialogowego potwierdzenia opisanego w opisie 'włączanie głośności ostrzeżenia'. 
 
Wartość domyślna (72,000 sekund) odpowiada 20 godzinom sugerowanym w normie UE EN 60950-1/Al2: "Potwierdzenie nie musi być powtarzane więcej niż raz na 20 godzin łącznego czasu słuchania."
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 46 479 3084
Translated 100.0% 46 479 3084
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 25, 2018, 5:53 p.m.
Last author WaldiS

Activity in last 30 days

Activity in last year