Translation Information

Project website wiki.ayatana-indicators.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/AyatanaIndicators/ayatana-indicator-session.git
Repository branch master
Last remote commit Added translation using Weblate (Afar) 94c0e6b
Weblate authored 6 hours ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/ayatana-indicators/session-applet/
Filemask po/*.po
Translation file po/sk.po
User avatar None

Committed changes

Ayatana Indicators / Session AppletSlovak

Committed changes 4 months ago
User avatar LiJu09

Translation changed

Ayatana Indicators / Session AppletSlovak

The XFCE desktop's user guide needs to be accessed with
a web browser.

The Ayatana Session Indicator could not find any web
browser on your computer.
Pre prístup k užívatelskej príručke prostredia XFCE je potrebný webový prehliadač.

Indikátor relácie Ayatana nenašiel žiadny webový prehliadači v počítači.
4 months ago
User avatar LiJu09

Translation changed

Ayatana Indicators / Session AppletSlovak

The XFCE desktop's user guide needs to be accessed with
a web browser.

The Ayatana Session Indicator could not find any web
browser on your computer.
Pre prístup k užívatelskej príručke prostredia XFCE
je potrebný webový prehliadač.

Indikátor relácie Ayatana nenašiel žiadny webový prehliadači v počítači.
4 months ago
The XFCE desktop's user guide needs to be accessed with
a web browser.

The Ayatana Session Indicator could not find any web
browser on your computer.
Pre prístup k užívatelskej príručke prostredia XFCE
je potrebný webový prehliadač.

Indikátor relácie Ayatana nenašiel žiadny webový prehliadači v počítači.
4 months ago
The operating system's bug tracker needs to be accessed with
a web browser.

The Ayatana Session Indicator could not find any web
browser on your computer.
Pre prístup k systému pre správu hlásenia chýb pre operačný systém
je potrebný webový prehliadač.

Indikátor relácie Ayatana nenašiel žiadny webový
prehliadači v počítači.
4 months ago
User avatar LiJu09

Translation changed

Ayatana Indicators / Session AppletSlovak

Remove the Log Out item from the session menu
Odstrániť položku Odhlásiť sa z ponuky relácie.
4 months ago
User avatar LiJu09

Translation changed

Ayatana Indicators / Session AppletSlovak

Some software updates won't be applied until the computer next restarts.
Niektoré aktualizácie nebudú aplikované pokiaľ sa počítač nereštartujeaž po reštartovaní počítača.
4 months ago
User avatar LiJu09

Translation changed

Ayatana Indicators / Session AppletSlovak

Are you sure you want to close all programs and log out?
Naozaj chcete zavrieť všetky programy a odhlásiť sa?
4 months ago
Warning
Varovanie
4 months ago
Lock
Zamknúť
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 45 358 2,382
Translated 88% 40 236 1,357
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 4% 2 27 156

Last activity

Last change May 31, 2020, 1:30 a.m.
Last author Juraj Liso

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity