Translation status

28 Strings 100% Translate
72 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Alarm Clock GPL-3.0
Weather GPL-3.0
Calendar GPL-3.0
Launcher GPL-3.0
Music GPL-3.0
Calculator GPL-3.0
Stopwatch GPL-3.0
Timer GPL-3.0
Bluetooth Sync Daemon GPL-3.0
Lipstick GPL-3.0

Translation Information

Project website asteroidos.org
Instructions for translators

https://asteroidos.org/wiki/translating-asteroidos/

Project maintainers User avatar sylvielorxu User avatar florentrevest
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository https://github.com/AsteroidOS/telescope
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Greek) 0426982
User avatar mitsman89 authored 2 days ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/asteroidos/telescope/
Filemask po/*.po
Translation file po/cs.po
User avatar pavelbo

Translation changed

AsteroidOS / TelescopeCzech

Menu
MenuNabídka
4 months ago
User avatar pavelbo

New contributor

AsteroidOS / TelescopeCzech

New contributor 4 months ago
No smartwatches configured yet. Please connect your smartwatch using System Settings.
Zatím nemáte nakonfigurovány žádné hodinky. Připojte své hodinky pomocí Nastavení systému.
4 months ago
LocationPicker
Výběr lokace
4 months ago
Watch-Finder
Vyhledávání hodinek
4 months ago
This application let you synchronize with AsteroidOS smartwatches
Tato aplikace umožňuje synchronizaci s chytrými hodinkami AsteroidOS
4 months ago
The phone is looking for you!
Telefon Vás hledá!
4 months ago
Restart Service
Restartovat službu
4 months ago
Released under the terms of the <a href="https://github.com/AsteroidOS/telescope/blob/master/LICENSE">GNU GPL v3</a>
Uveřejněno na základě podmínek <a href="https://github.com/AsteroidOS/telescope/blob/master/LICENSE">GNU GPL v3</a>
4 months ago
disconnected
odpojeno
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 28 72 546
Translated 100% 28 72 546
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 19, 2020, 2:54 p.m.
Last author Pavel Borecki

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity