Translation status

Strings49
100.0% Translate
Words263
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
librda 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% Translate
Remote Logon Service 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://arctica-project.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/ArcticaProject/arctica-greeter.git
Repository branch master 0cb5ebf, yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/arctica-framework/greeter/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sk.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Committed changes Arctica Framework/Arctica Greeter - Slovak
2 weeks ago CheVe11e_191 Translation changed Arctica Framework/Arctica Greeter - Slovak
Nastaviť...
2 weeks ago CheVe11e_191 Translation changed Arctica Framework/Arctica Greeter - Slovak
Dovidenia. Chceli by ste...
2 weeks ago CheVe11e_191 New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Slovak
Arctica Greeter
2 weeks ago CheVe11e_191 New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Slovak
Ďalšia možnosť je uložiť súbory v zložke
/var/guest-data folder.
2 weeks ago CheVe11e_191 New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Slovak
Všetky údaje vytvorené počas tejto relácie pre hosťa sa odstránia
keď sa odhláste, a nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty.
Prosíme, uložte si súbory na niektoré externé zariadenia, napríklad
USB kľúč, ak by ste ich chceli znova získať neskôr.
2 weeks ago CheVe11e_191 New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Slovak
Dočasná relácia pre hosťa
2 weeks ago CheVe11e_191 New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Slovak
Prihlásiť sa
2 weeks ago CheVe11e_191 New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Slovak
Prihlásiť sa ako %s
2 weeks ago CheVe11e_191 New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Slovak
Prihlásiť sa
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 49 263
Translated 100.0% 49 263
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Aug. 4, 2019, 1:39 p.m.
Last author Matúš Baňas

Activity in last 30 days

Activity in last year