Translation status

Strings38
100.0% Translate
Words173
100.0%

Project Information

Project website http://christian.amsuess.com/tools/arandr/
Instructions for translators http://christian.amsuess.com/tools/arandr/#contributing
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/chrysn/arandr.git
Repository branch master 807c928, 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/arandr/translations/
Filemaskdata/po/*.po
Translation file data/po/sv.po
When User Action Detail Object
5 months ago chrysn Resource update ARandR/translations - Swedish
5 months ago None Resource update ARandR/translations - Swedish
7 months ago None Resource update ARandR/translations - Swedish
9 months ago None Resource update ARandR/translations - Swedish
a year ago None Committed changes ARandR/translations - Swedish
a year ago Haaninjo Translation changed ARandR/translations - Swedish
Denna orienteringen är inte möjlig här: %s
a year ago Haaninjo Translation changed ARandR/translations - Swedish
Klicka på en knapp i den vänstra kolumnen och trycker på den tangentkombination du vill binda till en viss skärmlayout. (Använd backspace för att ta bort snabbtangenter, escape för att avbryta redigeringen.) Välj sedan en eller flera layouter i den högra kolumnen.

Detta fungerar bara om du använder metacity eller något annat program för att läsa dess konfiguration.
a year ago Haaninjo Translation changed ARandR/translations - Swedish
För att kunna konfigurera metacity, måste du ha python gconf -modulen installerad.
a year ago Haaninjo Translation changed ARandR/translations - Swedish
ARandR Skärm Llayout Rredigerare
2 years ago None Committed changes ARandR/translations - Swedish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 38 173
Translated 100.0% 38 173
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 24, 2017, 10:22 p.m.
Last author Anders Jonsson

Activity in last 30 days

Activity in last year