Translation status

Strings38
100.0% Translate
Words173
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website http://christian.amsuess.com/tools/arandr/
Instructions for translators http://christian.amsuess.com/tools/arandr/#contributing
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://anonscm.debian.org/git/arandr/arandr.git
Repository branch translations 790cd34
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/arandr/translations/
Translation file data/po/sv.po
When User Action Translation
4 months ago None Committed changes ARandR/translations - Swedish
4 months ago Anders Jonsson Translation changed ARandR/translations - Swedish
Denna orienteringen är inte möjlig här: %s
4 months ago Anders Jonsson Translation changed ARandR/translations - Swedish
Klicka på en knapp i den vänstra kolumnen och trycker på den tangentkombination du vill binda till en viss skärmlayout. (Använd backspace för att ta bort snabbtangenter, escape för att avbryta redigeringen.) Välj sedan en eller flera layouter i den högra kolumnen.

Detta fungerar bara om du använder metacity eller något annat program för att läsa dess konfiguration.
4 months ago Anders Jonsson Translation changed ARandR/translations - Swedish
För att kunna konfigurera metacity, måste du ha python gconf -modulen installerad.
4 months ago Anders Jonsson Translation changed ARandR/translations - Swedish
ARandR Skärm Llayout Rredigerare
a year ago None Committed changes ARandR/translations - Swedish
a year ago Erik Sundin Translation completed ARandR/translations - Swedish
a year ago Erik Sundin New translation ARandR/translations - Swedish
Primär
a year ago Erik Sundin Translation changed ARandR/translations - Swedish
_Visa
2 years ago chrysn Resource update ARandR/translations - Swedish
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 38 173
Translated 100.0% 38 173
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 24, 2017, 10:22 p.m.
Last author Anders Jonsson

Activity in last 30 days

Activity in last year