Translation status

Strings38
100.0% Translate
Words173
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website http://christian.amsuess.com/tools/arandr/
Instructions for translators http://christian.amsuess.com/tools/arandr/#contributing
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://anonscm.debian.org/git/arandr/arandr.git
Repository branch translations 790cd34
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/arandr/translations/
Translation file data/po/sv.po
When User Action Detail Object
8 months ago None Committed changes ARandR/translations - Swedish
8 months ago Anders Jonsson Translation changed ARandR/translations - Swedish
Denna orienteringen är inte möjlig här: %s
8 months ago Anders Jonsson Translation changed ARandR/translations - Swedish
Klicka på en knapp i den vänstra kolumnen och trycker på den tangentkombination du vill binda till en viss skärmlayout. (Använd backspace för att ta bort snabbtangenter, escape för att avbryta redigeringen.) Välj sedan en eller flera layouter i den högra kolumnen.

Detta fungerar bara om du använder metacity eller något annat program för att läsa dess konfiguration.
8 months ago Anders Jonsson Translation changed ARandR/translations - Swedish
För att kunna konfigurera metacity, måste du ha python gconf -modulen installerad.
8 months ago Anders Jonsson Translation changed ARandR/translations - Swedish
ARandR Skärm Llayout Rredigerare
a year ago None Committed changes ARandR/translations - Swedish
a year ago Erik Sundin Translation completed ARandR/translations - Swedish
a year ago Erik Sundin New translation ARandR/translations - Swedish
Primär
a year ago Erik Sundin Translation changed ARandR/translations - Swedish
_Visa
3 years ago chrysn Resource update ARandR/translations - Swedish
Browse all translation changes

Automatic translation

Automatic translation takes existing translations in this project and applies them to the current component. It can be used to push translations to a different branch, to fix inconsistent translations or to translate a new component using translation memory.

Automatic translation via machine translation uses active machine translation engines to get the best possible translations and applies them in this project.

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Mass state change

You can change state of all strings matching given type at once.

Statistics

Percent Strings Words
Total 38 173
Translated 100.0% 38 173
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 24, 2017, 10:22 p.m.
Last author Anders Jonsson

Activity in last 30 days

Activity in last year