User avatar ximion

New string to translate

AppStream / TranslationsSwedish

New string to translate 10 days ago
User avatar ximion

Resource update

AppStream / TranslationsSwedish

Resource update 10 days ago
User avatar ximion

New strings to translate

AppStream / TranslationsSwedish

New strings to translate 10 days ago
User avatar ximion

Resource update

AppStream / TranslationsSwedish

Resource update 10 days ago
User avatar ximion

Resource update

AppStream / TranslationsSwedish

Resource update 12 days ago
User avatar ximion

Resource update

AppStream / TranslationsSwedish

Resource update 13 days ago
User avatar ximion

Resource update

AppStream / TranslationsSwedish

Resource update a month ago
A screenshot must contain either images or videos, but not both at the same time. Please use this screenshot exclusively for either static images or for videos.
En skärmdump måste innehålla antingen bilder eller videos, men inte båda samtidigt. Använd enbart denna skärmdump för statiska bilder eller för videos.
4 months ago
A screenshot must contain at least one image or video in order to be useful. Please add an <image/> to it.
En skärmdump måste innehålla minst en bild eller video för att vara användbar. Vänligen lägg till en <image/>.
4 months ago
User avatar ulf@lundh.me

Translation changed

AppStream / TranslationsSwedish

A <description/> tag must not be localized in metainfo files (upstream metadata). Localize the individual paragraphs instead.
En <description/> tagg får inte lokaliseras i metainfo-filerna (upstream metadata). Lokalisera de individuella paragraferna istället.
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 446 3,920 24,572
Translated 67% 299 1,423 9,381
Needs editing 4% 21 224 1,280
Failing checks 0% 4 48 285

Last activity

Last change Sept. 7, 2020, 1:17 p.m.
Last author Ulf Lundh

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity