Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations GPL-3.0 83% 39 220 7
Project website https://kaidan.im
Translation license GPL-3.0 Translations
Number of strings 240
Number of words 996
Number of characters 5,866
Number of languages 1
Number of source strings 240
Number of source words 996
Number of source characters 5,866
Could not rename contact, as a result of not being connected.
Kunne ikke gi kontakten nytt navn, fordi den ikke er tilkoblet.
a month ago
Your account will be deleted completely, which means from this app and from the server.
You will not be able to use your account again!
Kontoen din vil slettes fullstendig, fra programmet og tjeneren.
Du vil ikke kunne bruke kontoen igjen.
a month ago
You can decide to only not show your password for <b>%1</b> as text anymore or to remove it completely from the account transfer. If you remove your password completely, you won't be able to use the account transfer via scanning without entering your password because it is also removed from the QR code.
Du kan bestemme deg for å ikke vise passordet for <b>%1</b> som tekst i fremtiden, eller å fjerne det helt fra konto-overføringen. Hvis du fjerner passordet helt, vil du ikke kunne bruke konto-overføring via skanning uten å skrive inn passordet ditt, fordi det også fjernes fra QR-koden.
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Kaidan / TranslationsNorwegian Bokmål

You can decide to only not show your password for <b>%1</b> as text anymore or to remove it completely from the account transfer. If you remove your password completely, you won't be able to use the account transfer via scanning without entering your password because it is also removed from the QR code.
Du kan bestemme deg for å ikke vise passordet for <b>%1</b> som tekst i fremtiden, eller å fjerne det helt fra konto-overføringen. Hvis du fjerner passordet helt, vil du ikke kunne bruke konto-overføring via skanning uten å skrive inn passordet ditt, fordi det også fjernes fra QR-koden.
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Kaidan / TranslationsNorwegian Bokmål

You can decide to only not show your password for <b>%1</b> as text anymore or to remove it completely from the account transfer. If you remove your password completely, you won't be able to use the account transfer via scanning without entering your password because it is also removed from the QR code.
Du kan bestemme deg for å ikke vise passordet for <b>%1
a month ago
You can decide to only not show your password for <b>%1</b> as text anymore or to remove it completely from the account transfer. If you remove your password completely, you won't be able to use the account transfer via scanning without entering your password because it is also removed from the QR code.
Du kan bestemme deg for å ikke vise passordet for
a month ago
Your password will not be shown as text anymore.
You won't be able to see your password as text again because this action cannot be undone!
Make sure that you backed it up if you want to use your account later.
Passordet ditt vil ikke lenger bli vist som tekst.
Du vil ikke kunne se passordet ditt som tekst igjen fordi handlingen ikke kan angres.
Forsikre deg om at du har sikkerhetskopiert passordet hvis du ønsker å bruke den senere.
a month ago
Enjoy free communication on every device!
Nyt fri kommunikasjon på alle enheter.
a month ago
User avatar kingu

Translation changed

Kaidan / TranslationsNorwegian Bokmål

%1 days
%1 dager
a month ago
%1 days
%1 dag
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity