Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Translations
89.9% 89.8% 10.1% 0.0% 0.0% 1.3% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
4 months ago None Committed changes Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
4 months ago Allan Nordhøy Comment added Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
4 months ago Allan Nordhøy Translation changed Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål

Kopirett © 2002-2014 László Németh. Lisens: MPL/GPL/LGPL.

Basert på OpenOffice.org sitt Myspell-bibliotek.
Myspell-kopirett (C)© Kevin Hendricks, 2001-2002, Lisens: BSD.

4 months ago Allan Nordhøy New translation Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
Eksempel: hunspell -d nb_NO fil.txt # interaktiv staving
hunspell -i utf-8 file.txt # sjekk UTF-8-kodet fil
hunspell -l *.odt # skriv ut feilstavede ord i ODF-filer

# Rask fiks for ODF-dokumenter gjennom opprettelse av personlig ordbok

# 1 Lag en redusert liste av feilstavede og ukjente ord:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >words

# 2 Slett feilstavede ord i filen med en tekstbehandler.
# 3 Bruk denne personlige ordboken til å fikse de slettede ordene:

hunspell -p words *.odt

4 months ago Allan Nordhøy New translation Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
Kan ikke åpne affiks- eller ordboks-filer for ordbok ved navn "%s".
4 months ago Allan Nordhøy New translation Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
S Be om stamme (grunnord) og ett modellord å lagre dem i privat ordbok.
Grunnordet vil bli godtatt også med tilleggaffiks av modellordet.
4 months ago Allan Nordhøy Translation changed Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål

Kopirett (C)© 2002-2014 László Németh. Licsense: MPL/GPL/LGPL.

Based onrt på OpenOffice.org's sitt Myspell library.
Myspell's copyrigh
-bibliotek.
Myspell-kopiret
t (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, Licsense: BSD.

4 months ago Allan Nordhøy New translation Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål

Kopirett (C) 2002-2014 László Németh. License: MPL/GPL/LGPL.

Based on OpenOffice.org's Myspell library.
Myspell's copyright (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, License: BSD.

4 months ago Allan Nordhøy New translation Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
Dette er fri programvare; sjekk kilden for kopieringsvilkår. Det kommer IKKE
med noen garanti; selv ikke om SALGBARHET eller FORMÅLSTJENLIGHET,
sålangt det tillates av loven.
4 months ago Allan Nordhøy Translation changed Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year