Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Translations 98.5% 99.0% 1.2% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Project website https://gitlab.com/ChristianPauly/fluffychat/
Translation license GPLv3
Number of strings 4905
Number of words 21555
Number of characters 132135
Number of languages 15
Number of source strings 327
Number of source words 1437
Number of source characters 8809
When User Action Detail Object
5 days ago None Committed changes FluffyChat/Translations - Catalan
6 days ago kingu New contributor FluffyChat/Translations - Catalan
6 days ago kingu New translation FluffyChat/Translations - Catalan
<br><b>El client per al Matrix</b><br><br>* FluffyChat és un client per al protocol del Matrix i és compatible tant amb tots els servidors com els seus servidors d'identitat. Totes les comunicacions realitzades mitjançant l'ús del FluffyChat utilitzen un servidor un servidor del Matrix i un servidor d'identitats del Matrix.<br>* El servidor per defecte del FluffyChat és https://ubports.chatmatrix.org i el d'identitat per defecte és https://vector.im.<br>* FluffyChat no operar cap servidor ni servei remot.<br>* Totes les comunicacions de contingut substancial entre el FluffyChat i qualsevol servidor es realitza de forma segura, utilitzant un xifratge de transport per protegir-les. Aviat s'afegirà el xifrat punt a punt.<br>* El FluffyChat no és responsable del processament de dades duta a terme per cap servidor del Matrix o de servidors d'identitat del Matrix.<br>* El FluffyChat ofereix l'opció d'utilitzar els números de telèfon per trobar contactes. Aquest no és un requisit per un funcionament normal i està pensat només per comoditat. No s'envia cap dada dels contactes sense la interacció de l'usuari. L'usuari pot optar per enviar tots, alguns o cap contacte per al servidor d'identitats.<br><br><b>Notificacions Push</b><br><br>* Elservidor del Matrix seleccionat per l'usuari enviarà automàticament a notificacions <i>push</i> al servei de notificacions de l'UBports. Aquestes notificacions es xifren amb el protocol https entre el dispositiu i el servidor del Matriu i amb la passarel·la oficial de l'UBports a https://push.ubports.com:5003/_matrix/push/r0/notify Aquest servidor envia les notificacion al servei de notificacions de l'UBports a https://push.ubports.com i després, ho envia com una notificació a l'usuari del/s dispositiu/s.<br>
2 months ago None New string to translate FluffyChat/Translations - Catalan
2 months ago None Resource update FluffyChat/Translations - Catalan
4 months ago None Resource update FluffyChat/Translations - Catalan
5 months ago None New string to translate FluffyChat/Translations - Catalan
5 months ago None Resource update FluffyChat/Translations - Catalan
6 months ago None Committed changes FluffyChat/Translations - Catalan
6 months ago cibersheep Translation changed FluffyChat/Translations - Catalan
Usuaris dels vostres xats:
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year