Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 16.8% 9.7% 0.3% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Catalan 98.5% 99.0% 1.2% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Chinese (Traditional) 82.3% 77.9% 16.2% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Dutch 98.2% 98.8% 1.5% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.3% 1.2% Translate
Indonesian 36.1% 30.4% 2.1% 0.9% 0.0% 1.2% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Japanese 32.7% 25.1% 3.7% 0.6% 0.3% 1.2% Translate
Norwegian Bokmål 74.3% 70.1% 25.7% 7.0% 0.0% 1.5% Translate
Polish 98.5% 99.0% 1.2% 0.0% 1.5% 1.2% Translate
Portuguese 33.6% 41.1% 11.3% 0.6% 0.0% 1.2% Translate
Russian 97.9% 84.2% 0.0% 0.6% 0.0% 1.2% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://gitlab.com/ChristianPauly/fluffychat/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPLv3
Repository https://gitlab.com/ChristianPauly/fluffychat.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål) 22df649
kingu authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/fluffychat/translations/
Filemaskpo/*.po
Number of strings 4905
Number of words 21555
Number of characters 132135
Number of languages 15
Number of source strings 327
Number of source words 1437
Number of source characters 8809
When User Action Detail Object
4 days ago None Received repository notification GitLab: https://gitlab.com/ChristianPauly/fluffychat, master FluffyChat/Translations
4 days ago None Pushed changes FluffyChat/Translations
4 days ago None Committed changes FluffyChat/Translations - Norwegian Bokmål
4 days ago None Committed changes FluffyChat/Translations - Chinese (Traditional)
4 days ago None Committed changes FluffyChat/Translations - Dutch
4 days ago None Committed changes FluffyChat/Translations - Catalan
5 days ago kingu New contributor FluffyChat/Translations - Chinese (Traditional)
5 days ago kingu New translation FluffyChat/Translations - Chinese (Traditional)
<br> <b> Matrix 客戶端</ b> <br> <br> * FluffyChat 是 Matrix 協議客戶端,與所有 Matrix 伺服器和 Matrix 身份伺服器兼容。使用FluffyChat 時使用 Matrix 伺服器和 Matrix 身份伺服器進行的所有通信。<br> * FluffyChat 中的預設伺服器是https://ubports.chatmatrix.org,默預設身份服伺服器是https://vector.im。<br> * FluffyChat 不運行任何伺服器或遠程服務。<br> * FluffyChat 與任何服務器之間的所有實質內容通信都以安全的方式完成,使用傳輸加密來保護它。端到端加密將隨之而來。<br> * FluffyChat 不對任何 Matrix 伺服器或Matrix 身份伺服器執行的數據處理負責。<br> * FluffyChat 提供使用電話號碼尋找聯絡人的選項。這不是正常操作的要求,僅為方便起見。沒有用戶互動,不會上傳任何聯繫方式!用戶可以選擇將全部或部分或無聯絡人上傳到身份伺服器!<br> <br> <b>推送通知</ b> <br> <br> *用戶選擇的Matrix 伺服器將自動發送推送通知 UBports 推送服務。這些通知使用設備和 Matrix 服伺服器之間的https 協議進行加密,並透過https://push.ubports.com:5003/_matrix/push/r0/notify上的 UBports Matrix 官網進行加密。此伺服器將通知轉發給 UBports 在https://push.ubports.com上推送服務,然後將其作為推送通知發送給用戶的裝置。<br>
5 days ago kingu New contributor FluffyChat/Translations - Catalan
5 days ago kingu New translation FluffyChat/Translations - Catalan
<br><b>El client per al Matrix</b><br><br>* FluffyChat és un client per al protocol del Matrix i és compatible tant amb tots els servidors com els seus servidors d'identitat. Totes les comunicacions realitzades mitjançant l'ús del FluffyChat utilitzen un servidor un servidor del Matrix i un servidor d'identitats del Matrix.<br>* El servidor per defecte del FluffyChat és https://ubports.chatmatrix.org i el d'identitat per defecte és https://vector.im.<br>* FluffyChat no operar cap servidor ni servei remot.<br>* Totes les comunicacions de contingut substancial entre el FluffyChat i qualsevol servidor es realitza de forma segura, utilitzant un xifratge de transport per protegir-les. Aviat s'afegirà el xifrat punt a punt.<br>* El FluffyChat no és responsable del processament de dades duta a terme per cap servidor del Matrix o de servidors d'identitat del Matrix.<br>* El FluffyChat ofereix l'opció d'utilitzar els números de telèfon per trobar contactes. Aquest no és un requisit per un funcionament normal i està pensat només per comoditat. No s'envia cap dada dels contactes sense la interacció de l'usuari. L'usuari pot optar per enviar tots, alguns o cap contacte per al servidor d'identitats.<br><br><b>Notificacions Push</b><br><br>* Elservidor del Matrix seleccionat per l'usuari enviarà automàticament a notificacions <i>push</i> al servei de notificacions de l'UBports. Aquestes notificacions es xifren amb el protocol https entre el dispositiu i el servidor del Matriu i amb la passarel·la oficial de l'UBports a https://push.ubports.com:5003/_matrix/push/r0/notify Aquest servidor envia les notificacion al servei de notificacions de l'UBports a https://push.ubports.com i després, ho envia com una notificació a l'usuari del/s dispositiu/s.<br>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year