Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Czech GPL-3.0
Dutch GPL-3.0
English This translation is used for source strings. GPL-3.0
French GPL-3.0
German GPL-3.0
Norwegian Bokmål GPL-3.0
Russian GPL-3.0
Slovak GPL-3.0 13% 13 216
Turkish GPL-3.0
Please sign in to see the alerts.
Project website github.com/vesta-webtrees-2-custom-modules
Instructions for translators

Additional translations and contributions of further languages are very welcome! If you intend to add a new language, make sure it's supported in webtrees itself (see https://translate.webtrees.net/projects/webtrees/webtrees/ for translations of webtrees).

Project maintainers User avatar ric2020
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/vesta-webtrees-2-custom-modules/vesta_research_suggestions
Repository branch master
Last remote commit Release 2.0.11.2.0 f64847b
User avatar ric2020 authored 5 days ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/vesta-webtrees-custom-modules/vesta-research-suggestions/
Filemask resources/lang/*.po
Languages 9
Source strings 15
Source words 229
Source characters 1,380
Hosted strings 135
Hosted words 2,061
Hosted characters 12,420
Rebased repository 4 days ago
Pushed changes 3 weeks ago
Sources can be annotated, via the 'data' fact, in order to describe which individual and family facts they contain. This is the list of those GEDCOM facts. You can modify this list by removing or adding fact names, even custom ones, as necessary.
Kaynaklar, hangi bireysel ve ailevi gerçekleri içerdiklerini açıklamak için 'veri' olgusu aracılığıyla açıklanabilir. Bu GEDCOM gerçeklerinin listesidir. Gerektiğinde olgu adlarını, hatta özel olanları bile kaldırarak veya ekleyerek bu listeyi değiştirebilirsiniz.
3 weeks ago
Facts recorded in sources
Kaynaklarda kaydedilen gerçekler
3 weeks ago
Vesta Research Suggestions: A new custom module. See the Readme for details.
Vesta Araştırma Önerileri: Yeni bir özel modül. Ayrıntılar için Beni oku sayfasına bakın.
3 weeks ago
Possible source:
Olası kaynak:
3 weeks ago
Missing source for %1$s - Possible source:
%1$s için eksik kaynak - Olası kaynak:
3 weeks ago
Used to calculate date range for suggestions for Confirmation (CONF) events, based on birth or similar event (in case there is no explicit Confirmation event).
Doğum veya benzer olaya dayalı olarak Onay (CONF) olaylarına yönelik öneriler üzerine tarih aralığını hesaplamak için kullanılır (açık bir Onay olayının olmaması durumunda).
3 weeks ago
Maximal age in years
Yıl olarak maksimum yaş
3 weeks ago
Minimal age in years
Yıl olarak minimum yaş
3 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity