Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 1,202 25,659 1
Chinese (Simplified) Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 1,200 25,657
English This translation is used for source strings. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 1,204
French Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 25% 903 19,552 34
Hungarian Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 1,204 25,662 14
Italian Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 48% 620 14,021 15
Norwegian Bokmål Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 3% 1,163 24,652 36
Portuguese Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 34% 792 17,132 33
Russian Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 3% 1,164 25,146 12
Spanish Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 69% 372 8,589 25
Ukrainian Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 82% 207 5,572 31
Please sign in to see the alerts.
Project website http://ghini.github.io/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/Ghini/ghini.desktop-docs.i18n.git
Repository branch ghini-1.0-dev
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål) 14c14d7
User avatar kingu authored 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/ghini/documentation-10/
Filemasklocale/*/LC_MESSAGES/doc.po
Number of strings 13,244
Number of words 282,282
Number of characters 1,736,031
Number of languages 11
Number of source strings 1,204
Number of source words 25,662
Number of source characters 157,821
User avatar None

Pushed changes

Ghini / Documentation 1.0

Pushed changes 3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Ghini / Documentation 1.0Norwegian Bokmål

Committed changes 3 weeks ago
User avatar kingu

Translation changed

Ghini / Documentation 1.0Norwegian Bokmål

The above is one way to contribute to Ghini's development. Others are: - contribute ideas, writing on the bauble google forum (https://groups.google.com/forum/#!forum/bauble), - contribute documentation, or translations (https://hosted.weblate.org/projects/ghini/), - give private feedback, writing to ghini@anche.no, - rate and discuss Ghini openly, and promote its adoption by other institutions, - open an issue on GitHub (https://github.com/Ghini/ghini.desktop/issues/), - contribute code on GitHub (fork the project on (https://github.com/Ghini/ghini.desktop/), - hire a developer and have a set of GitHub issues solved, per-haps your own - let me include your garden on the still experimental worldmap (http://gardens.ghini.me)
Ovenfor finner du én måte å bidra til Ghinis utvikling. Andre er: Innsending av idéer, å skrive på Baubles Google-forum (https://groups.google.com/forum/#!forum/bauble), - bidra til dokumentasjonen, eller oversettelsene (https://hosted.weblate.org/projects/ghini/), - gi privat tilbakemelding, skriving til ghini@anche.no, -vurdering og offentlig diskusjon av Ghini, og henvendelser til andre institusjoner om bruk. - Åpne en feilrapport på GitHub (https://github.com/Ghini/ghini.desktop/issues/),, -Bidra med kode på GitHub (forgren prosjektet på (https://github.com/Ghini/ghini.desktop/), hyr en utvikler og få et sett GitHub-problemrapporter ordnet, kanskje dine egne. La meg inkludere din hage på det fremdeles eksperimentelle verdenskartet (http://gardens.ghini.me)
3 weeks ago
User avatar None

New alert

Ghini / Documentation 1.0

Broken repository browser URL 4 months ago
User avatar None

Merged repository

Ghini / Documentation 1.0

Merged repository 9 months ago
User avatar None

Merged repository

Ghini / Documentation 1.0

Merged repository 9 months ago
User avatar None

Merged repository

Ghini / Documentation 1.0

Merged repository 9 months ago
User avatar None

Merged repository

Ghini / Documentation 1.0

Merged repository 9 months ago
User avatar None

Merged repository

Ghini / Documentation 1.0

Merged repository 9 months ago
User avatar None

Merged repository

Ghini / Documentation 1.0

Merged repository 9 months ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity