Translation status

49 Strings 100% Translate
194 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Ayatana Settings Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Bluetooth Applet Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Session Applet Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Datetime Applet Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Sound Applet Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Messages Applet Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
AppMenu Applet Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Display Applet Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
System Tray Applet Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Notifications Applet Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0

Translation Information

Project website wiki.ayatana-indicators.org
Project maintainers User avatar sunweaver
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/AyatanaIndicators/ayatana-indicator-power.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hungarian) c7a589f
User avatar zoli111 authored a month ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/ayatana-indicators/power-applet/
Filemask po/*.po
Translation file po/cs.po
User avatar milkor73

Translation changed

Ayatana Indicators / Power AppletCzech

Unknown
Neznáméý
2 months ago
The Ayatana Power Indicator does not support evoking the
power settings dialog of your desktop environment, yet.

Please report this to the developers at:
https://github.com/ArcticaProject/ayatana-indicator-power/issues
Indikátor napájení Ayatana nepodporuje vyvolání
aplikace statistik napájení vašeho desktopového prostředí.

Nahlaste to vývojářům na adrese:
https://github.com/ArcticaProject/ayatana-indicator-power/issues
2 months ago
The Ayatana Power Indicator does not support evoking the
power statistics application of your desktop environment, yet.

Please report this to the developers at:
https://github.com/ArcticaProject/ayatana-indicator-power/issues
Indikátor napájení Ayatana nepodporuje vyvolání
aplikace statistik napájení vašeho desktopového prostředí.

Nahlaste to vývojářům na adrese:
https://github.com/ArcticaProject/ayatana-indicator-power/issues
2 months ago
Warning
Varování
2 months ago
Warning: Heavy use can damage the LED!
Varování: Intenzivní používání může poškodit LED!
2 months ago
Flashlight
Baterka
2 months ago
Show Percentage in Menu Bar
Zobrazit procenta v panelu nabídek
2 months ago
Show Time in Menu Bar
Zobrazit čas v panelu nabídek
2 months ago
Charge level
Úroveň nabití
2 months ago
User avatar milkor73

Translation changed

Ayatana Indicators / Power AppletCzech

Battery settings
Nastavení akumulátoru…baterie
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 49 194 1,249
Translated 100% 49 194 1,249
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 2% 1 1 6

Last activity

Last change Oct. 29, 2020, 12:16 a.m.
Last author Milan Korecky

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity