Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Guake GPL-2.0
Project website http://guake-project.org/
Translation license GPL-2.0 Guake
Number of strings 316
Number of words 1,649
Number of characters 10,392
Number of languages 1
Number of source strings 322
Number of source words 1,676
Number of source characters 10,596
User avatar None

Committed changes

Guake / GuakeTurkish

Committed changes 3 months ago
User avatar ersen

Translation changed

Guake / GuakeTurkish

Quick open is a feature allowing you to open a file directly into your favorite text editor by clicking on its filename when it appears in your terminal. See the list of currently supported text patterns used to extract filename below.
Hızlı Açma, bir dosyayı terminalinizde göründüğünde dosya adına tıklayarak doğrudan favori metin editörünüdüzenleyicinizde açmanıza olanak sağlatanıyan bir özelliktir. Dosya adını çıkarmak için kullanılan şu anda desteklenen aşağıdaki metin kalıplarının listesine göz atın.
3 months ago
User avatar ersen

Translation changed

Guake / GuakeTurkish

<small><i>Use the following elements in the open editor command line:
- <b>%(file_path)s</b>: path to the file that has been clicked
- <b>%(line_number)s</b>: if your editor supports it, you can directly open the file to a given line number when found on the screen.

For example, for sublime, use <b>subl %(file_path)s:%(line_number)s</b>
</i></small>
<small><i> Açık editördüzenleyici komut satırında aşağıdaki öğgeleri kullanın:
- <b>%(file_path)s</b>: tıklanan dosyanın yolu
- <b>%(line_number)s</b>: editörünüdüzenleyiciniz destekliyorsa, ekranda bulunduğunda dosyayı doğrudan verilen bir satırda açabilirsiniz.

Örneğin, sublime için <b>subl %(file_path)s:%(line_number)s</b> kullanın.
</i></small>
3 months ago
User avatar ersen

Translation changed

Guake / GuakeTurkish

<small><i>Use the following elements in the open editor command line:
- <b>%(file_path)s</b>: path to the file that has been clicked
- <b>%(line_number)s</b>: if your editor supports it, you can directly open the file to a given line number when found on the screen.

For example, for sublime, use <b>subl %(file_path)s:%(line_number)s</b>
</i></small>
<small><i>Açık editördüzenleyici komut satırında aşağıdaki öğgeleri kullanın:
 - <b>%(file_path)s</b>: tıklanan dosyanın yolu
 - <b>%(line_number)s</b>: editörünüdüzenleyiciniz destekliyorsa, ekranda göründüğünde dosyayı doğrudan verilen bir satırda açabilirsiniz.

Örneğin, sublime için <b>subl %(file_path)s:%(line_number)s</b> kullanın.
</i></small>
3 months ago
User avatar ersen

Translation changed

Guake / GuakeTurkish

Editor command line:
EditörDüzenleyici komut satırı:
3 months ago
User avatar ersen

Translation changed

Guake / GuakeTurkish

<small>Quick open is a feature allowing you to open a file directly into your favorite text editor by clicking on its filename when it appears in your terminal. See the list of currently supported text patterns used to extract filename below.</small>
<small>Hızlı açma, bir dosyayı terminalinizde göründüğünde dosya adına tıklayarak doğrudan favori metin editörünüdüzenleyicinizde açmanıza olanak sağlatanıyan bir özelliktir. Dosya adını çıkarmak için kullanılan şu anda desteklenen aşağıdaki metin kalıplarının listesine göz atın.</small>
3 months ago
User avatar None

Committed changes

Guake / GuakeTurkish

Committed changes 3 months ago
User avatar ersen

Translation changed

Guake / GuakeTurkish

Rename the specified tab. Reset to default if TITLE is a single dash "-".
Belirtilen sekmeyi yeniden adlandır. TITLE tek bir çizgi "-" ise ön tanımlıya sıfırla.
3 months ago
User avatar ersen

Translation changed

Guake / GuakeTurkish

Default interpreter:
Ön tanımlı yorumlayıcı:
3 months ago
User avatar ersen

Translation changed

Guake / GuakeTurkish

_Reset Compatibility Options to Defaults
Uyumluluk Seçeneklerini Ön Ttanımlılara _Sıfırla
3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity