Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master GPL-3.0 5
Project website http://hluk.github.io/CopyQ/
Translation license GPL-3.0 master
Number of strings 633
Number of words 2,829
Number of characters 17,954
Number of languages 1
Number of source strings 634
Number of source words 2,829
Number of source characters 17,954
User avatar None

Committed changes

CopyQ / masterTurkish

Committed changes a month ago
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

&Save Items
Öğgeleri &Kaydet
a month ago
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

Print help for COMMAND or all commands.
CKOMMANDUT veya tüm komutlar için yardımı yazdırın.
a month ago
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

Starts or connects to application instance with given session name.
Verilen oturum adıylana sahip uygulama örneğini başlatır veya uygulama örneğineona bağlanır.
a month ago
User avatar ersen

New translation

CopyQ / masterTurkish

Item Media Type
Öge Ortam Türü
a month ago
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

<p>Set media type to <strong>-</strong> (minus character) to ignore files. Any other unknown or hidden files are ignored.</p>
<p>Example: Load <strong>txt</strong> file extension as <strong>text/plain</strong> media type.</p>
<p>Dosyaları yok saymak için ortam türünü <strong>-</strong> (eksi işareti) olarak ayarlayın. Diğer bilinmeyen veya gizli dosyalar yok sayılır.</p>
<p>Örnek: <strong>txt</strong> dosya uzantısını <strong>text/plain</strong> olarak yükleyin.</p>
a month ago
User avatar ersen

New translation

CopyQ / masterTurkish

<p>Set media type to <strong>-</strong> (minus character) to ignore files. Any other unknown or hidden files are ignored.</p>
<p>Example: Load <strong>txt</strong> file extension as <strong>text/plain</strong> media type.</p>
<p>Dosyaları yok saymak için ortam türünü <strong>-</strong> (eksi işareti) olarak ayarlayın. Diğer bilinmeyen veya gizli dosyalar yok sayılır.</p>
<p>Örnek: <strong>txt</strong> dosya uzantısını <strong>text/plain</strong> olarak yükleyin.
a month ago
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

Evaluate script.
Betiği değerlendir.
a month ago
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

Show tray popup message for TIME milliseconds.
Tepsi açılır pencere mesajını TIMEZAMAN milisaniye göster.
a month ago
User avatar ersen

Translation changed

CopyQ / masterTurkish

Run PROGRAM on item text in the rows.
Use %1 in PROGRAM to pass text as argument.
PROGRAM'ı satırlardaki öğge metninde çalıştırın.
PROGRAM içerisinde mMetni argüman olarak iletmek için PROGRAM içerisinde % 1 kullanın.
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity